Food Health Travel Soul .

Field Food Storew3.com

Field Food Storew3.com

Food Health Travel Soul .


Recent Posts

แอโรฟลอต

แอโรฟลอต

แอโรฟลอต เป็นสายการบินแห่งชาติของรัสเซีย และเคยเป็นสายการบินแห่งชาติของสหภาพโซเวียตในอดีต ให้บริการเที่ยวบินทั้งภายในและภายนอกประเกศ 97 เมือง ใน 48 ประเทศ มีฐานบินหลักอยู่ที่ท่าอากาศยานนานาชาติเชเรเมเตียโว กรุงมอสโกโอเรียนท์ ไทย แอร์ไลน์ เปิดให้บริการเมื่อปี พ.ศ. 2538 เดิมใช้ชื่อว่า โอเรียนท์ เอ็กซ์เพรส แอร์ โดยเปิดให้บริการเที่ยวบินเส้นทางภายในประเทศระหว่างภูมิภาค ด้วยเครื่องบินแบบโบอิง 727 จำนวน 2 ลำ บินจากเชียงใหม่ไปยังอุบลราชธานี อุดรธานี ขอนแก่น ฯลฯ และในปลายปี พ.ศ. 2539 ได้เปลี่ยนชื่อเป็น โอเรียนท์ ไทย แอร์ไลน์ และได้นำเข้าเครื่องบินแบบล็อกฮีต แอล-1011 ไทรสตาร์ จำนวน 2 ลำ บินจากกรุงเทพมหานครไปเชียงใหม่และภูเก็ต โดยแวะพักที่ท่าอากาศยานอู่ตะเภา […]

แอร์อินเดีย

แอร์อินเดีย

แอร์อินเดีย เป็นสายการบินแห่งชาติของประเทศอินเดีย สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่เมืองมุมไบ เป็นสายการบินที่ใหญ่เป็นอันดับที่ 16 ของทวีปเอเชีย ให้บริการใน 24 จุดหมายปลายทางทั่วโลก และมีข้อตกลงการบินร่วมอีกกว่า 13 สายการบินแอร์อินเดียก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1932 โดย Jehangir Ratanji Dadabhoy Tata ภายใต้ชื่อในขณะนั้นว่า “ทาทาแอร์ไลน์” ซึ่งเป็นบริษัทหนึ่งในกลุ่มบริษัททาทากรุ๊ป โดยในวันที่ 15 ตุลาคม ค.ศ. 1932 เป็นวันเริ่มให้บริการครั้งแรก โดยการขนส่งพัสดุไปรษณีย์ ระหว่างเมืองการาจีสู่เมืองมุมไบ โดยผ่านเมืองอาห์เมราบัด และบินกลับสู่เมืองมัทราส (เจนไน) ผ่านเมืองเบลลารี โดยนักบินอดีตทหารอากาศกองทัพสหราชอาณาจักร เครดิตฟรี ภายหลังสงครามโลกครั้งที่สองสงบลง ธุรกิจการบินพาณิชย์ในอินเดียกลับมาให้บริการอีกครั้ง ทาทาแอร์ไลน์ถูกแปรรูปเป็นบริษัทมหาชนในวันที่ 29 กรกฎาคม ค.ศ. 1948 และเปลี่ยนชื่อเป็น “แอร์อินเดีย” […]

แอร์อาร์มีเนีย

แอร์อาร์มีเนีย

แอร์อาร์มีเนีย CJSC เป็นสายการบินขนส่งผู้โดยสารมีที่ทำการที่ เยเรวาน อาร์มีเนีย มีท่าอากาศยานหลักคือ ท่าอากาศยานนานาชาติซวาทนอทส์ ใน เยเรวานเยเรวาน บางครั้งเรียกว่า เอเรวาน (Erevan) ชื่อเดิมคือ เอเรบูนี (Erebuni) และ เอรีวาน (Erivan) เป็นเมืองหลวงและเมืองที่ใหญ่ที่สุดของประเทศอาร์มีเนีย ตั้งอยู่ริมแม่น้ำฮรัซดัน (Hrazdan River) กรุงเยเรวานเป็นศูนย์กลางการบริหาร วัฒนธรรม และอุตสาหกรรมของประเทศ ปัจจุบันมีประชากร 1,088,000 คน (ค.ศ. 2004) มีนายตารอน มาร์กาเรียน (Taron Margaryan) เป็นนายกเทศมนตรี เครดิตฟรี ประวัติศาสตร์ยุคแรกเริ่มของเมืองนี้ย้อนไปถึงในช่วงศตวรรษที่ 8 ก่อนคริสต์ศักราช โดยมีการตั้งป้อมอูราร์เตียนแห่งเมืองเอเรบูนีเมื่อ 782 ปีก่อนคริสต์ศักราช กรุงเยเรวานเป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยเยเรวานสเตต (1919) บัณฑิตยสถานอาร์มีเนีย […]

แอร์อัสตานา

แอร์อัสตานา

แอร์อัสตานา (Эйр Астана) เป็นสายการบินแห่งชาติของคาซัคสถาน มีที่ตั้งที่ อัลมาเตอ คาซัคสถาน มีฐานการบินหลักที่ท่าอากาศยานนานาชาติอัลมาเตอ และอีกที่คือท่าอากาศยานนานาชาตินูร์ซุลตันท่าอากาศยานนานาชาติอัลมาเตอ ท่าอากาศยานนานาชาติมีการขนส่งผู้โดยสารถึงร้อยละ 68 ในคาซัคสถานในปี 2012 ท่าอากาศยานนานาชาติได้รองรับผู้โดยสารเป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 4,003,004 คนอัลมาเตอหรือชื่อเดิม อัลมา-อาตา และ เวอร์นืย เป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดในประเทศคาซัคสถาน โดยมีประชากรประมาณสองล้านคน คิดเป็นร้อยละ 11 ของประชากรทั้งประเทศ และมีประชากรมากกว่า 2.7 ล้านคนที่อาศัยอยู่ในย่านชานเมืองตัลการ์ บอรัลได ออเตเกนบาตีร์ และย่านอื่น ๆ ที่ล้อมรอบนคร นครเคยเป็นเมืองหลวงของสาธารณรัฐสังคมนิยมโซเวียตคาซัคและคาซัคสถานในช่วง ค.ศ. 1929–1997ต่อมาใน ค.ศ. 1997 รัฐบาลได้ย้ายเมืองหลวงไปตั้งที่อัสตานา (เปลี่ยนชื่อเป็นนูร์-ซุลตันในปี 2019) ทางภาคเหนือของประเทศ เครดิตฟรี อัลมาเตอยังคงเป็นศูนย์กลางพาณิชยกรรมและวัฒนธรรมที่สำคัญของประเทศ ในฐานะนครที่มีความเป็นสากลและมีประชากรมากที่สุดของประเทศนครตั้งอยู่ในเขตภูเขาทางภาคใต้ของประเทศ ใกล้กับพรมแดนประเทศคีร์กีซสถานซึ่งอยู่บริเวณตีนเขาทรานส์-อีลี […]

แอร์อันดามัน

แอร์อันดามัน

แอร์อันดามัน เป็นสายการบินที่มีฐานการบินอยู่ที่กรุงเทพมหานคร เป็นสายการบินภายในประเทศและต่างประเทศขนาดเล็ก และยังเป็นสายการบินที่ให้บริการเช่าเหมาลำอีกด้วย แอร์อันดามัน ถือกำเนิดเมื่อปี 2543 เปิดให้บริการครั้งแรกเมื่อ 29 ตุลาคม 2543 และถือว่าเป็นหนึ่งในผู้ให้บริการเกี่ยวกับธุรกิจการบินลำดับต้น ๆ ของประเทศ และรัฐบาลก็ได้มีนโยบาย เปิดน่านฟ้าเสรี ในวันที่ 1 กันยายน 2543 แอร์อันดามัน ให้บริการเส้นทางการบินภายในประเทศระหว่าง กรุงเทพมหานคร ไปยังภูเก็ต และเที่ยวบินไปยัง สิงคโปร์ และในปี 2546-2547 แอร์อันดามันได้เข้าร่วมเครือข่าย 13 จุดหมายปลายทางในภูมิภาคและได้เปิดเส้นทางการบินใหม่ จากกรุงเทพมหานครสู่เชียงใหม่ เครดิตฟรี ปลายปี 2547 สายการบินแอร์อันดามันได้ปิดตัวลง และในเดือน มีนาคม 2549 การบินพลเรือนกำลังจะถอนใบอนุญาต ในเดือน มีนาคม 2549 นายอภิชาติ อรรถกวีสุนทร […]

แอร์ฟรานซ์

แอร์ฟรานซ์

แอร์ฟรานซ์ (Air France) ( Compagnie Nationale Air France) เป็นสายการบินหนึ่งของแอร์ฟรานซ์-เคแอลเอ็ม (Air France-KLM) แอร์ฟรานซ์เป็นสายการบินประจำชาติของฝรั่งเศส ปัจจุบันได้เข้าร่วมกิจการกับสายการบินเคแอลเอ็ม (KLM) สายการบินประจำชาติของเนเธอร์แลนด์ โดยใช้ชื่อว่า “แอร์ฟรานซ์-เคแอลเอ็ม” และแอร์ฟรานซ์เป็นหนึ่งในสมาชิกผู้ก่อตั้งของเครือข่ายพันธมิตรสายการบินสกายทีมประวัติช่วงแรกของการก่อตั้ง อร์ฟรานซ์ก่อตั้งเมื่อวันที่ 7 ตุลาคม ค.ศ. 1933 โดยการรวมตัวกันของหลายหน่วยงานในฝรั่งเศส สายการบินได้ขยายเส้นทางไปทั่วยุโรป เมืองขึ้นของฝรั่งเศส แอฟริกาเหนือ และจุดหมายปลายทางอื่น ๆ ในระหว่างสงครามโลกครั้งที่สอง แอร์ฟรานซ์ได้ย้ายฐานการปฏิบัติการไปที่กาซาบล็องกา ในประเทศโมร็อกโก ทำให้สายการบินนี้เป็นที่โดดเด่นในภาพยนตร์เรื่องคาซาบลังกา (Casablanca) เครดิตฟรี หลังจากสงครามโลกครั้งที่สอง บริษัทก็กลายเป็นของรัฐบาล ซึ่งรัฐบาลเป็นผู้ถือหุ้นอยู่ 70% และลดลงเหลือ 54% ในกลางปีค.ศ. 2002 และในวันที่ 4 […]

แอร์บิชเคก

แอร์บิชเคก

แอร์บิชเคก (Эйр Бишкек) เป็นสายการบินของคีร์กีซสถาน มีฐานที่ บิชเคก สายการบินมีท่าอากาศยานหลักคือที่ ท่าอากาศยานนานาชาติมารนัสสายการบินก่อตั่งในชื่อ Eastok Avia(E4/EAA) ในปี 2006 ต่อมาเป็นชื่อเป็น Kyrgyz Airwaysก่อนที่ในปี 2011 จะใช้ชื่อคือ แอร์บิชเคกแอร์บิชเคกเป็นหนึ่งในสายการบินที่ถูกแบนในสหภาพยุโรปในวันที่ 12 ตุลาคม 2006อุรุมชี( ᠥᠷᠥᠮᠴᠢ Өрөмч “ทุ่งหญ้าที่สวยงาม”; อุยกูร์: ئۈرۈمچى) หรือตามสำเนียงจีนกลางว่า อูหลู่มู่ฉี (乌鲁木齐; 烏魯木齊; พิน Wūlǔmùqí) เป็นเมืองเอกของเขตปกครองตนเองซินเจียงอุยกูร์ ประเทศจีนตั้งอยู่ทางด้านทิศตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน เป็นศูนย์กลางเส้นทางสำคัญของทางสายไหมในยุคราชวงศ์ถัง ได้พัฒนาความเป็นศูนย์กลางทางด้านผู้นำทางวัฒนธรรมและทางการค้ายุคราชวงศ์ชิง ในคริสต์ศตวรรษที่ 19 เครดิตฟรี ในปี ค.ศ. 2015 มีประชากรราว 3.5 ล้านคน […]

แอร์นิวซีแลนด์

แอร์นิวซีแลนด์

แอร์นิวซีแลนด์ เป็นสายการบินแห่งชาติของประเทศนิวซีแลนด์ ก่อตั้งในปี ค.ศ. 1940 (พ.ศ. 2483) มีท่าอากาศยานหลักคือท่าอากาศยานนานาชาติออกแลนด์ ให้บริการไปยังจุดหมายปลายทางในเอเชีย ยุโรป อเมริกาเหนือ และโอเชียเนีย ซึ่งเป็นจุดหมายหลักของสายการบิน สายการบินเป็นหนึ่งในสมาชิกของพันธมิตรสายการบินสตาร์อัลไลแอนซ์ นิวซีแลนด์ ( New Zealand Aotearoa หมายถึง “ดินแดนแห่งเมฆยาวสีขาว” หรือ Niu Tirenio ซึ่งเป็นการทับศัพท์จากภาษาอังกฤษ) เป็นประเทศที่ประกอบด้วยเกาะใหญ่ 2 เกาะ รวมถึงเกาะเล็ก ๆ จำนวนหนึ่ง ในมหาสมุทรแปซิฟิกตอนตะวันตกเฉียงใต้ – นิวซีแลนด์มีเมืองหลวงชื่อเวลลิงตัน เครดิตฟรี นิวซีแลนด์เป็นประเทศที่ห่างไกลจากประเทศอื่น ๆ มากที่สุดประเทศที่อยู่ใกล้ที่สุดคือประเทศออสเตรเลีย ซึ่งตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของเกาะใหญ่ 2,000 กิโลเมตร โดยที่มี ทะเลแทสมันกั้นกลาง ดินแดนเดียวที่อยู่ทางใต้คือทวีปแอนตาร์กติกา และทางเหนือคือนิวแคลิโดเนีย […]

แอร์นิปปอน

แอร์นิปปอน

แอร์นิปปอน ( エアーニッポン株式会社 โรมาจิ: Eā Nippon Kabushiki-gaisha) เป็นสายการบินท้องถิ่น ของญี่ปุ่น บินในเส้นทางระยะสั้น และเส้นทางระหว่างแผ่นดินใหญ่กับเกาะต่างๆของญี่ปุ่น โดยมีออล นิปปอน แอร์เวย์ เป็นบริษัทผู้ถือหุ้นใหญ่ทั้งหมด มีฐานบินหลักที่ท่าอากาศยานนานาชาติโตเกียวท่าอากาศยานนานาชาติโตเกียว ( 東京国際空港 โรมาจิ: Tōkyō Kokusai Kūkō) หรือรู้จักกันโดยทั่วไปว่า ท่าอากาศยานฮาเนดะ (羽田空港 โรมาจิ: Haneda Kūkō) ตั้งอยู่ที่แขวงโอตะ กรุงโตเกียว ญี่ปุ่น รองรับการบริการกรุงโตเกียว เครดิตฟรี ในปีพ.ศ. 2547 ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ หรือท่าอากาศยานโตเกียวแห่งใหม่ ให้บริการเที่ยวบินระหว่างประเทศทั้งหมดของโตเกียว เหลือเพียงเที่ยวบินไปยังท่าอากาศยานนานาชาติกิมโป ในโซล เกาหลีใต้ เท่านั้นที่ยังให้บริการอยู่ที่ท่าอากาศยานฮาเนดะ แม้ว่าสนามบินฮาเนดะจะให้บริการเที่ยวบินภายในประเทศเป็นส่วนใหญ่ แต่ยอดผู้โดยสารที่มาใช้บริการมีจำนวนมากถึง 67 […]

แอร์ทรานแอร์เวย์

แอร์ทรานแอร์เวย์

แอร์ทรานแอร์เวย์ ( AirTran Airways) เป็นสายการบินต้นทุนต่ำในสหรัฐอเมริกา มีสำนักงานใหญ่ที่ออร์แลนโด รัฐฟลอริดา มีบริษัทแม่คือ แอร์ทรานโฮลดิ้งส์ ให้บริการเที่ยวบินกว่า 750 เที่ยวในเขตภูมิภาคตะวันออกและมิดเวสต์ของเอมริกา เป็นสายการบินที่มีจำนวนฝูงบินของเครื่องบินโบอิ้ง 717 มากที่สุดในโลก มีฐานบินใหญ่อยู่ที่ท่าอากาศยานนานาชาติฮาร์ทสฟิลด์-แจ็คสัน แอตแลนตารัฐฟลอริดา เสียงอ่านภาษาเป็นรัฐที่อยู่ทางตะวันออกเฉียงใต้ สหรัฐอเมริกา ทิศตะวันตกติดต่อกับอ่าวเม็กซิโก ทิศเหนือติดต่อกับรัฐแอละแบมา และรัฐจอร์เจีย ทิศตะวันออกติดต่อกับมหาสมุทรแอตแลนติก ทิศใต้ติดต่อกับช่องแคบฟลอริดา รัฐฟลอริดาเป็นรัฐที่มีพื้นที่ใหญ่เป็นอันดับที่ 22 มีประชากรมากเป็นอันดับ 3 และหนาแน่นมากเป็นอันดับ 8 ในสหรัฐอเมริกา แจ็กสันวิลล์เป็นเมืองที่มีประชากรมากที่สุดในรัฐฟลอริดา และมีพื้นที่มากที่สุดในสหรัฐอเมริกาแผ่นดินใหญ่ มีเขตเมืองไมแอมี (Miami metropolitan area) เป็นเขตเมืองที่ใหญ่เป็นอันดับ 8 ในสหรัฐอเมริกา และมีแทลลาแฮสซีเป็นเมืองหลวงของรัฐ ฟลอริดาเป็นหนึ่งในเจ็ดรัฐที่ไม่เก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสหรัฐอเมริกา (อังกฤษ: United States […]