Food Health Travel Soul .

วัดพระแก้ว

วัดพระแก้ว

วัดพระแก้ว

วัดพระแก้ว จังหวัดชัยนาท เป็นวัดที่เก่าแก่ ตั้งอยู่ที่ ตำบลแพรกศรีราชา อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท ห่างจากตัวเมืองชัยนาท
ประมาณ 23 กิโลเมตร เป็นวัดที่มีโบราณสถานที่สำคัญวัดหนึ่ง เนื่องจากมีองค์เจดีย์สี่เหลี่ยมที่มีความงดงาม องค์เจดีย์นี้ มีผู้กล่าวว่า
เป็นราชินีแห่งเจดีย์ทั้งมวลในเอเซียอาคเนย์

slotxo

ลักษณะเป็นเจดีย์แบบละโว้ทรงสูงผสมกับ เจดีย์ทวาราวดีตอนปลาย ฐานเรือนธาตุแบบลดท้องไม้ เป็นศิลปะสมัยสุโขทัยกับสมัยศรีวิชัย
ผสมผสานกัน บริเวณด้านหน้าเจดีย์มีวิหารหลวงพ่อฉาย ด้านหลังองค์หลวงพ่อฉายมี “ทับหลัง” แกะสลักติดอยู่ วัดนี้จึงเป็นอีกวัดหนึ่งที่
เป็นวัดสำคัญของจังหวัดชัยนาท

xoslot

หลวงพ่อฉาย เป็นพระพุทธรูปศิลาแลงสีแดงอยู่ในวิหาร ด้านหน้าพระเจดีย์สี่เหลี่ยมวัดพระแก้ว กรมศิลปากรสันนิษฐานว่าหลวงพ่อฉาย
มีอายุประมาณ 800 ปี ล่วงมาแล้ว

ด้านหน้ามีลักษณะเหมือนพระพุทธรูปทั่วไป แต่ด้านหลังมีทับหลังรูปพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณในเรือนแก้วฝังอยู่ในองค์พระในลักษณะ
กลับหัว ทับหลังนี้เป็นศิลปะขอมมีอายุกว่าพันปี เป็นการนำโบราณวัตถุมาสร้างเป็นองค์พระพุทธรูป

เครดิตฟรี

ทับหลังที่กลับหัวนั้นมีการตีความตามปริศนาธรรมว่า ผู้ที่ต้องการความสำเร็จสูงสุด เช่นพุทธองค์ จะต้องรู้จักปฏิบัติทวนกระแสแห่ง โลภะ
โทสะ โมหะ ถึงจะพบความสุขในชีวิต

สล็อต xo

ด้านหลังองค์เจดีย์สี่เหลี่ยมมีพระพุทธรูปสีขาว นามว่าหลวงพ่อขาว ตั้งอยู่ในวิหารกลางแจ้งเป็นห้องอิฐสี่เหลี่ยม ภายใต้ร่มไม่ใหญ่
บริเวณทางเข้าและมีซากของพระพุทธรูปเก่าแก่ตั้งอยู่ด้วย

วัดนี้ถือเป็นอีกวัดหนึ่งที่เป็นวัดสำคัญของจังหวัดชัยนาท ใครผ่่านมาแถวนี้เรียนเชิญเข้ามาเที่ยวชม สักการะกันค่า