Food Health Travel Soul .

วัดเขาพลอง

วัดเขาพลอง

วัดเขาพลอง

วัดเขาพลอง หรือ วัดปฐมเทศนาอรัญวาสี ตั้งอยู่ในพื้นที่ ตำบลเขาพลอง อำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท วัดตั้งอยู่บนยอดเขาจึงสามารถ
เห็นทิวทัศน์อันสวยงามของตัวเมืองชัยนาทได้อย่างชัดเจน วัดแห่งนี้นับได้ว่าเป็นจุดชมวิวที่สวยที่สุดของชัยนาท

slotxo

หากมาวัดนี้ควรไปกราบไหว้ขอพรเจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ และไหว้ “หลวงพ่อเขาสาลิกา” พระประธานในพระอุโบสถ วัดนี้ยังเป็น
สถานที่ประดิษฐาน พระพุทธอริยธัมโม พระพุทธรูปปางมารวิชัยองค์ใหญ่ เป็นพระพุทธรูปที่มีพระพักตร์งดงามมาก

สิ่งที่ถือเป็นไฮไลท์พลาดไม่ได้ นอกจากการมาไหว้พระแล้ว ต้องขึ้นไปยังเขาพลอง ไปชมพระอาทิตย์ตกและวิวทิวทัศน์ของตัวเมือง
ชัยนาท บริเวณด้านบนยอดเขา สามารถเห็นทิวทัศน์อันสวยงามของตัวเมืองชัยนาทได้อย่างชัดเจน

xoslot

สิ่งที่น่าสนใจ

 • พระพุทธอริยธัมโม
  เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย สูง 8 วา 3 ศอก 1 นิ้ว รวมฐานสูง 9 วา 3 ศอก 6 นิ้ว หน้าตักกว้าง 6 วา 1 ศอกประดิษฐานผินพระพักตร์ไป
  ทางถนน พระพุทธรูปปางมารวิชัยมีพระพักตร์ที่งดงามมาก บริเวณที่สร้างพระพุทธรูปมี มีลานกว้างสามารถมองเห็นวิวของเมือง
  ชัยนาทได้

เครดิตฟรี

 • พระธาตุองค์จำลอง
  สร้างไว้ใกล้ๆ กับองค์พระพุทธอริยธัมโม เป็นพระธาตุจำลองจากองค์จริงที่ตั้งอยู่บนยอดเขาพลอง การสร้างจำลองนั้นสร้างได้เหมือน
  กับองค์จริงมาก ทั้งลักษณะขององค์พระธาตุ การสร้างบนฐานหินอ่อน และการประดิษฐานพระพุทธรูปประจำวันเกิดสีทองรอบด้าน
  พระธาตุองค์จำลองมีรั้วเหล็กรอบด้าน ทางวัดจะล็อคกุญแจไว้ เหลือทางเข้าออกที่เปิดได้อยู่ทางเดียว ประชาชนหลายคนมาไหว้พระ
  ก็ไหว้พระธาตุองค์จำลองเพราะขึ้นยอดเขาไม่ไหว หรือไม่มีรถส่วนตัวมา หลายๆคนที่ขับรถมาเองก็สามารถขึ้นไปสักการะพระธาตุ
  องค์จริงได้บนยอดเขา ซึ่งจะมีทางขับรถขึ้นไปได้ เลือกได้แล้วแต่เราสะดวกเลยค่า
 • พระอุโบสถ
  ภายในพระอุโบสถ ประดิษฐานพระพุทธรูปปางมารวิชัยเป็นพระประธาน ด้านหน้ามีรูปเหมือนอดีตเจ้าอาวาสวัดปฐมเทศนาอรัญวาสี
  หรือวัดเขาพลอง ในวงการพระเครื่องจะรู้จักกันมากในนามของ เทพเจ้าแห่งเขาพลอง หลวงพ่อชื้น อริยธัมโม ทายาทธรรมปรมาจารย์
  กสิณไฟ สมเด็จพระบรมครู (หลวงพ่อกบ) วัดเขาสาริกา และศิษย์น้อง หลวงพ่อโอภาสี บางมด

สล็อต xo

จุดชมวิวยอดเขา

บนเขายอดเขามีการสร้างพระธาตุเจดีย์สูงเด่นตระหง่านที่สุดของชัยนาท มองเห็นได้จากรอบทิศทาง มีการบรรจุพระบรมสารีริกธาตุเมื่อ
ปี พ.ศ. 2509 ซึ่งเป็นที่พระธาตุเจดีย์สูงเด่นมองเห็นได้มาแต่ไกล นอกเหนือจากการมาไหว้พระธาตุ เก็บภาพปูชนียสถานที่สำคัญภาย
ในวัดแล้ว บนยอดเขาพลองก็ยังเป็นสถานที่ชมพระอาทิตย์ตกที่สวยงามมากแห่งหนึ่งของชัยนาท

การเดินทาง ใช้เส้นทางสนามกีฬาชัยนาท เลยสวนนกไปไม่ไกล มีทางแยกวัดท่าช้างให้เบี่ยงซ้ายเข้าทางแยก ผ่านหน้าวัดท่าช้าง
เรียกว่าซอยเขาขยาย เลยวัดไปไม่ไกลจะมีทางแยกซ้ายมือ (รพช ชน.3053) สังเกตุป้ายสนามกีฬา เลี้ยวซ้ายผ่านศูนย์การศึกษานอก
โรงเรียน (กศน.) ไปอีกไม่กี่ร้อยเมตรจะเห็นศูนย์บรรเทาสาธารณภัย อยู่ขวามือ ทางซ้ายมีทางแยกมีป้ายบอกชื่อถนน
เขาขยาย-ขึ้นเขาพลอง ระยะทาง 1 กิโลเมตร เป็นทางคดเคี้ยวขึ้นเขา ควรขับด้วยความระมัดระวัง