Food Health Travel Soul .

Day: June 1, 2021

หัวใจเถื่อน

หัวใจเถื่อน

อดีตรัฐมนตรีกวี พิชิตพงษ์ (สุรวุฑ ไหมกัน) ปรึกษาคุณหญิงอำภา (พิมพ์พรรณ ชลายนคุปต์) ภรรยาเรื่องมีผู้สนใจซื้อ บ้านแก้ว สมบัติของแม่คุณอำภา คุณอำภาทักท้วง เพราะแม่ยกบ้านให้ภาคย์ (อรรคพันธ์ นะมาตร์) ลูกชายคนโตของคุณอำภา คุณกวีไม่พอใจพูดเรื่องที่ต้องนำเงินหนึ่งแสนไปให้สีไพร (จุฑามาศ มันตะลัมพะ)หญิงสาวที่จบแค่ปอสี่กับสุด (นึกคิด บุญทอง ) พ่อซึ่งเป็นแค่ภารโรงและคนเฝ้าตลาด เพื่อให้ภากร (พิชยดนย์ พึ่งพันธ์) ลูกชายคนเล็กเลิกยุ่งกับสีไพร คุณกวีย้ำด้วยโทสะว่าภาคย์หนีไปเป็นสิบปีแล้วคงไม่กลับมา คุณอำภาจึงจำใจให้คุณกวีกับคุณชอบ (มรกต โกมลบุตร) ทนายประจำตระกูลตกลงราคากับผู้สนใจ ซึ่งหนึ่งในนั้นคือ ราช รัชภูมิ (อรรคพันธ์ นะมาตร์) อมาวสี ศศิน หรือ อ้อ (อุษามณี ไวทยานนท์) หลานกำพร้าวัยสิบแปดของคุณกวีรู้เรื่องบ้านแก้วก็คิดถึงพี่ภาคย์ จึงมาปรับทุกข์กับป้าพริ้ง (วาสนา […]