Food Health Travel Soul .

Month: September 2021

สนามบินอุตรดิตถ์

สนามบินอุตรดิตถ์

สนามบินอุตรดิตถ์ หรือ สนามบินวังยาง เป็นสนามบินยุติการใช้งาน ตั้งอยู่บ้านวังยาง ตำบลผาจุก อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ ห่างจากตัวจังหวัดอุตรดิตถ์ ในทางหลวงหมายเลข 1045 ประมาณ 23 กิโลเมตร สนามบินมีพื้นที่ทั้งหมด 1,085 ไร่ พื้นที่สนามบินเป็นกรรมสิทธิ์ขององค์การบริหารส่วนตำบลผาจุก สนามบินใกล้กับที่ทำการเทศบาลตำบลผาจุก และโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์อุตรดิตถ์ เดิมสะกดว่า อุตรดิฐ เป็นจังหวัดหนึ่งตั้งอยู่ทางภาคเหนือของประเทศไทย ได้ชื่อว่าเมืองท่าแห่งทิศเหนือ ตำนานอันลึกลับของเมืองลับแล ดินแดนแห่งลางสาดหวานหอม อุตรดิตถ์เป็นเมืองที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์มายาวนาน โดยมีการค้นพบหลักฐานการตั้งถิ่นฐานของชุมชนมาตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ เครดิตฟรี เดิมทีตัวเมืองอุตรดิตถ์ในปัจจุบันนี้เป็นเพียงตำบลชื่อ “บางโพธิ์ท่าอิฐ” แต่เพราะบางโพธิ์ท่าอิฐซึ่งอยู่ริมฝั่งขวาของแม่น้ำน่านมีความเจริญรวดเร็ว เพราะเป็นท่าเรือขนถ่ายสินค้าสำคัญในหัวเมืองฝ่ายเหนือ ดังนั้นในสมัยรัชกาลที่ 5 พระองค์จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ย้ายเมืองหลักมาจากเมืองพิชัยมายังตำบลบางโพธิ์ท่าอิฐ และยกฐานะขึ้นเป็นเมือง “อุตรดิตถ์” ซึ่งมีความหมายว่า ท่าน้ำแห่งทิศเหนือของสยามประเทศ ต่อมาในสมัยรัชกาลที่ 6 เมืองอุตรดิตถ์มีความเจริญขึ้น […]

สนามบินโพธาราม

สนามบินโพธาราม

สนามบินโพธาราม หรือ ท่าอากาศยานโพธาราม ตั้งอยู่ที่ ตำบลธรรมเสน อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ใช้เป็นสนามบินสำหรับการฝึกบินของเอกชน และมีครื่องบินขนาดเล็กขึ้นลงประจำ มีความยาวของทางวิ่งอยู่ที่ 4,921 ฟุต หรือ 1,500 เมตร และมีความกว้างของทางวิ่งอยู่ที่ 98 ฟุต หรือ 30 เมตร โดยมีอาคารหอควบคุม 1 หลัง และโรงจอดอากาศยาน 1 หลัง ราชบุรี เป็นจังหวัดที่ตั้งอยู่ทางภาคตะวันตก โดยเป็นศูนย์กลางในด้านอุตสาหกรรมแปรรูปสินค้าเกษตร เช่น มะพร้าว ชมพู่ ฝรั่ง มะม่วง และการปศุสัตว์ของประเทศ ทิศเหนือติดต่อจังหวัดกาญจนบุรี ทิศใต้ติดต่อจังหวัดเพชรบุรี ทิศตะวันออกติดต่อจังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสงคราม และจังหวัดนครปฐม และทิศตะวันตกติดต่อประเทศพม่าประวัติราชบุรี ดินแดนวัฒนธรรมลุ่มน้ำแม่กลองและสายหมอกแห่งขุนเขาตะนาวศรี เป็นจังหวัดหนึ่งในภาคกลางด้านตะวันตกที่มีภูมิประเทศหลากหลาย จากพื้นที่ที่ราบต่ำ […]

สนามบินบางพระ

สนามบินบางพระ

สนามบินบางพระ (Bang Phra Airport) ตั้งอยู่ที่ ต.บางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี ประมาณ 3 กิโลเมตร ทางทิศตะวันออกของตัวตำบลบางพระ ตัวสนามบินตั้งอยู่ในเขตของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ ใช้เวลาขับรถประมาณ 1:30 ชั่วโมง จากกรุงเทพ หรือ 30 นาที จากเมืองพัทยา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล จัดตั้งขึ้นเป็นสถาบันอุดมศึกษาระดับปริญญาครั้งแรก เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2518 โดยพระราชบัญญัติวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา พ.ศ. 2518 ใช้ชื่อว่า “วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา” และโอนวิทยาลัยเทคนิค วิทยาลัยเกษตรกรรม และวิทยาลัยต่างๆ ในสังกัดกรมอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เข้ามาสังกัด ต่อมาพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ […]

ท่าอากาศยานสกลนคร

ท่าอากาศยานสกลนคร

ท่าอากาศยานสกลนคร หรือ สนามบินสกลนคร ตั้งอยู่ที่ อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร เป็นท่าอากาศยานในสังกัดกรมท่าอากาศยาน กระทรวงคมนาคม โดยมีอาคารผู้โดยสารเป็นอาคาร 2 ชั้น มีขนาดพื้นที่รวม 5,455 ตารางเมตร สามารถรองรับอากาศยานขนาด แอร์บัส เอ320 หรือ โบอิง 737เดิมท่าอากาศยานสกลนคร (บ้านค่าย) เป็นท่าอากาศยานของกองทัพบก เปิดใช้งานเมื่อ พ.ศ. 2515 มีภารกิจหลักเพื่อรับเสด็จเครื่องบินพระที่นั่งและภารกิจทางทหาร จนกระทั่งในปี พ.ศ. 2528 นายพีระ บุญจริง ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครในขณะนั้น ได้ประสานกรมการบินพาณิชย์(กรมท่าอากาศยานในปัจจุบัน) และบริษัทเดินอากาศไทย จำกัด ให้เปิดบริการด้านการบินพาณิชย์ โดยได้สร้างอาคารผู้โดยสาร 1 หลัง ภายในค่ายกฤษณ์สีวะรา และให้บริการจนถึงปี พ.ศ. 2537 เครดิตฟรี ต่อมามีผู้ใช้บริการเพิ่มมากขึ้น […]

สนามบินเลิงนกทา

สนามบินเลิงนกทา

สนามบินเลิงนกทา (Loeng Nok Tha Airport) ตั้งอยู่ที่ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 212 (ถนนชยางกูร) พื้นที่ตำบลโคกสำราญ อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร มีพื้นที่กว่า 5,700 ไร่ ทั้งนี้ โดยกองทัพบกได้สงวนไว้ใช้ในราชการ 640 ไร่เศษ มีความยาวรันเวย์ตามสถานที่เดิม 1,500 เมตร หากจะขยายความกว้างของรันเวย์เป็น 300 เมตร จะล้ำเข้าไปในเขตเช่าที่ของประชาชน 19 ราย พื้นที่ประมาณ 187 ไร่ และหากมีการขยายทางยาวของรันเวย์ขึ้นไปทางทิศเหนืออีก 1,000 เมตร เป็นระยะทางยาว 2,500 เมตร จะล้ำเข้าไปในเขตเช่าที่ของราชพัสดุอีก 14 ราย พื้นที่ประมาณ 120 ไร่เศษ เมื่อสนามบินมีทางยาวของรันเวย์ 2,500 เมตร […]

ท่าอากาศยานเลย

ท่าอากาศยานเลย

ท่าอากาศยานเลย หรือ สนามบินเลย สนามบินตั้งอยู่ที่ อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของตัวจังหวัด ห่างจากตัวเมืองประมาณ 6 กิโลเมตร มีพื้นที่ประมาณ 1,429 ไร่ บริเวณโดยรอบเกือบทุกทิศทางจะมีภูเขาเตี้ยๆ ล้อมรอบ มีระดับความสูงตั้งแต่ 600-2,000 ฟุต เป็นท่าอากาศยานในสังกัดกรมท่าอากาศยาน กระทรวงคมนาคม และได้ประกาศเป็นท่าอากาศยานศุลกากรเมื่อวันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2417 ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ได้เกิดศึกฮ่อยกกำลังมาตีเมืองหนองคาย กองกำลังเมืองยศสุนทรถูกเกณฑ์ให้ไปสมทบกองทัพจากกรุงเทพฯ กำลังพล 500 คน โดยมีพระยามหาอำมาตยาธิบดี (หรุ่น) เป็นแม่ทัพเข้าปราบปราม เครดิตฟรี พ.ศ. 2420 พระสุนทรราชวงศา (เจ้าเหม็น) ได้ประชวรและถึงแก่พิราลัย ต่อมาใน […]

ท่าอากาศยานลำปาง

ท่าอากาศยานลำปาง

ท่าอากาศยานลำปาง หรือ สนามบินลำปาง สนามบินตั้งอยู่ที่ อ.เมืองลำปาง จังหวัดลำปาง มีอาคารผู้โดยสารหนึ่งหลัง รองรับเครื่องบินโบอิ้ง 737 หรือ เครื่องบินที่มีขนาดเล็กกว่านั้นลำปาง เป็นจังหวัดหนึ่งในภาคเหนือ ตั้งอยู่ในแอ่งที่ราบล้อมรอบด้วยภูเขา มีประวัติศาสตร์เก่าแก่ยาวนาน มีชื่อเรียกอย่างหลากหลายตั้งแต่ เขลางค์นคร, เวียงละกอน, นครลำปาง ฯลฯ ในภายหลังเป็นที่รู้จักกันดีอีกชื่อหนึ่งว่า “เมืองรถม้า” ที่สัมพันธ์กับเอกลักษณ์ของลำปางในยุคสมัยนี้ เริ่มต้นด้วยการนับตั้งแต่การลงนาม สนธิสัญญาเชียงใหม่ อันเนื่องมาจากความขัดแย้งจากกิจการป่าไม้ และความวุ่นวายในหัวเมืองชายแดน ซึ่งเป็นความขัดแย้งระหว่างรัฐบาลสยาม และรัฐบาลอังกฤษที่อินเดีย ขณะที่อังกฤษก็สามารถตั้ง สถานกงสุลประจำนครเชียงใหม่ และนครลำปาง เพื่อดูแลผลประโยชน์ของตนและกลุ่มชนในบังคับอังกฤษ ปัญหาการคุกคามจากอาณานิคมตะวันตกดังกล่าว ทำให้รัฐบาลสยาม มีความพยายามอย่างยิ่งที่จะควบคุมหัวเมืองต่าง ๆ ทั่วราชอาณาจักร เพื่อจะรวบอำนาจเข้าสูศูนย์กลางให้มากที่สุด ดังปรากฏการส่งข้าหลวงจากกรุงเทพฯ มาควบคุมการบริหารราชการภายใน จึงอาจกล่าวได้ว่าในยุคนี้หัวเมืองทางเหนือ ได้รับการกดดันอย่างหนักหน่วง แน่นอนว่า กระแสอันเชี่ยวกรากของระบบทุนนิยมที่กำลังเริ่มต้นขึ้น ก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ระบบเจ้านายทางเหนือพังทลายลง […]

ท่าอากาศยานมิวนิก

ท่าอากาศยานมิวนิก

ท่าอากาศยานมิวนิก (เยอรมัน: Flughafen München) หรือชื่อเต็มคือ ท่าอากาศยานมิวนิก “ฟรันทซ์ โยเซ็ฟ ชเตราส์” (เยอรมัน: Flughafen München „Franz Josef Strauß“) ตั้งชื่อเพื่อเป็นเกียรติต่อฟรันทซ์ โยเซ็ฟ ชเตราส์ อดีตมุขมนตรีบาวาเรีย ท่าอากาศยานแห่งนี้ตั้งอยู่ที่นอกเมืองมิวนิก เยอรมนี โดยพื้นที่ครึ่งหนึ่งของท่าอากาศนานตั้งอยู่ในพื้นที่เมืองโอเบอร์ดิง ในเขตปกครองของแอร์ดิง และอีกส่วนตั้งอยู่ในพื้นที่เขตปกครอง ของห่างจากตัวเมืองไปทางตะวันออกเฉียงเหนือ 28 กิโลเมตร (17.5 ไมล์) มิวนิกเป็นท่าอากาศที่ใหญ่เป็นอันดับ 2 ของเยอรมนี รองจากท่าอากาศยานแฟรงก์เฟิร์ต และเป็นท่าอากาศยานหลักของลุฟต์ฮันซา ลุฟท์ฮันซ่า (เยอรมัน: Lufthansa) หรือชื่อเต็มคือ บมจ.ด็อยท์เชอลุฟท์ฮันซ่า (เยอรมัน: Deutsche Lufthansa AG) เป็นสายการบินใหญ่ที่สุดของประเทศเยอรมนี และถือเป็นสายการบินใหญ่เป็นอันดับสองของยุโรปในแง่จำนวนผู้โดยสาร […]

ท่าอากาศยานแฟรงก์เฟิร์ต

ท่าอากาศยานแฟรงก์เฟิร์ต

ท่าอากาศยานแฟรงก์เฟิร์ต (เยอรมัน: Flughafen Frankfurt) หรือชื่อเต็มคือ ท่าอากาศยานฟรังค์ฟวร์ทอัมไมน์ (เยอรมัน: Flughafen Frankfurt am Main) (IATA: FRA, ICAO: EDDF) เป็นท่าอากาศยานหลักของประเทศเยอรมนี ตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของนครแฟรงก์เฟิร์ต เมืองศูนย์กลางทางการเงินของยุโรป ท่าอากาศยานแฟรงก์เฟิร์ตเป็นท่าอากาศยานที่ใหญ่ที่สุดในเยอรมนี มีเที่ยวบินตรงเชื่อมต่อกับ 300 จุดหมายปลายทางใน 5 ทวีปทั่วโลก และเป็นท่าอากาศยานที่มีผู้โดยสารมากเป็นอันดับ 4 ของทวีปยุโรป โดยมีผู้โดยสารใช้บริการท่าอากาศยานแห่งนี้กว่า 64.5 ล้านคนในปีค.ศ. 2017 ท่าอากาศยานแห่งนี้ขนส่งสินค้ากว่า 2.076 ล้านตันในปีค.ศ. 2015 ซึ่งมากที่สุดในยุโรป ฟรังค์ฟวร์ทอัมไมน์ (เยอรมัน: Frankfurt am Main “ฟรังค์ฟวร์ทบนแม่น้ำไมน์”) เรียกแบบกระชับว่า ฟรังค์ฟวร์ท หรือที่นิยมเรียกในภาษาอังกฤษว่า […]

ท่าอากาศยานเบอร์ลินบรันเดินบวร์ค

ท่าอากาศยานเบอร์ลินบรันเดินบวร์ค

ท่าอากาศยานเบอร์ลินบรันเดินบวร์ค (เยอรมัน: Flughafen Berlin Brandenburg “Willy Brandt”) (IATA: BER, ICAO: EDDB) เป็นท่าอากาศยานนานาชาติตั้งอยู่ห่างจากกรุงเบอร์ลินไปทางตะวันตกเฉียงใต้ราว 18 กิโลเมตร ใกล้กับเมืองเชอเนอเฟ็ลท์ในรัฐบรันเดินบวร์ค เดิมทีท่าอากาศยานแห่งใหม่นี้ถูกสร้างขึ้นเพื่อทดแทนท่าอากาศยานเบอร์ลินเชอเนอเฟ็ลท์และท่าอากาศยานเบอร์ลินเทเกิล โดยมีจุดประสงค์ให้กลายเป็นท่าอากาศยานพาณิชย์เพียงแห่งเดียวของกรุงเบอร์ลินและรัฐบรันเดินบวร์ค อย่างไรก็ตาม ได้มีการปรับแผนงานใหม่ให้คงท่าอากาศยานเบอร์ลินเชอเนอเฟ็ลท์ไว้ และยกเลิกเพียงแค่ท่าอากาศยานเบอร์ลินเทเกิล เครดิตฟรี ท่าอากาศยานเบอร์ลินบรันเดินบวร์คมีศักยภาพในการรองรับผู้โดยสารได้ 34 ล้านคนต่อปี และรองรับสินค้าได้ 60,000 ตันต่อปี (ในระยะแรก) ซึ่งจะกลายเป็นท่าอากาศยานที่หนาแน่นที่สุดอับดับสามของเยอรมนี และหนึ่งในสิบห้าท่าอากาศยานที่หนาแน่นที่สุดในยุโรป ท่าอากาศยานแห่งนี้เริ่มวางแผนตั้งแต่ ค.ศ. 1991 และเริ่มลงมือก่อสร้างใน ค.ศ. 2006 เดิมทีมีกำหนดการเปิดใช้งานใน ค.ศ. 2010 แต่เนื่องจากปัญหาความล่าช้ามากมาย ทั้งการวางแผน การจัดการที่ไม่ดีพอ ประเด็นทางกฎหมาย ตลอดจนการทุจริตคอร์รัปชั่น ส่งผลให้ต้องเลื่อนกำหนดเปิดให้บริการเลื่อนมา […]