Food Health Travel Soul .

Day: September 2, 2021

ท่าอากาศยานนานาชาติโดฮา

ท่าอากาศยานนานาชาติโดฮา

ท่าอากาศยานนานาชาติโดฮา เป็นอดีตสนามบินหลักของประเทศกาตาร์ ก่อนถูกแทนที่ด้วยท่าอากาศยานนานาชาติฮาหมัด ปัจจุบัน สนามบินแห่งนี้ไม่ได้ทำการบินแล้ว และสนามบินถูกแทนที่ด้วยท่าอากาศยานนานาชาติฮาหมัด โดยทุกสายการบินย้ายไปทำการบินที่สนามบินแห่งใหม่ท่าอากาศยานนานาชาติฮาหมัด เป็น ท่าอากาศยานนานาชาติ ตั้งอยูในโดฮา เมืองหลวงของประเทศกาตาร์ สร้างขึ้นใหม่เพื่อใช้แทน ท่าอากาศยานนานาชาติโดฮา เพื่อเป็นท่าอากาศยานหลักของประเทศเป็นสนามบินที่รู้จักกันในชื่อเดิมว่า ท่าอากาศยานนานาชาติโดฮาแห่งใหม่ (NDIA), ท่าอากาศยานนานาชาติฮาหมัด เดิมมีกำหนดเปิดให้บริการในปี 2009 แต่ก็เกิดความล่าช้าเรื่องค่าใช้จ่ายทำให้ท่าอากาศยานเปิดใช้จริงในวันที่ 30 เมษายน 2014 โดยเครื่องบินของกาตาร์แอร์เวย์ บินจากท่าอากาศยานนานาชาติโดฮา ผู้ให้บริการหลักอย่าง กาตาร์แอร์เวย์ และผู้ให้บริการรายอื่นๆ ทั้งหมดย้ายมาอย่างเป็นทางการมายังสนามบินใหม่แห่งนี้เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2014 การวางแผนก่อสร้างท่าอากาศยานแห่งนี้เกิดขึ้นในปี 2003 และเริ่มก่อสร้างในปี 2005 ท่าอากาศยาน (อาคารผู้โดยสารและรันเวย์) ถูกสร้างขึ้นห่างเป็นระยะทาง 5 กิโลเมตร (3.1 ไมล์) จากท่าอากาศยานนานาชาติโดฮาเดิม โดนสร้างกระจายในพื้นที่ […]

ท่าอากาศยานล่าเสี้ยว

ท่าอากาศยานล่าเสี้ยว

ท่าอากาศยานล่าเสี้ยว เป็นท่าอากาศยานในเมืองล่าเสี้ยว ประเทศพม่า อยู่ใกล้กับศูนย์บัญชาทหารภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สนามบินแห่งนี้ไม่มีอุปกรณ์เอ็กซเรย ล่าเสี้ยว เป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดทางตอนเหนือของรัฐชานในประเทศพม่า อยู่ห่างจากมัณฑะเลย์ไปทางตะวันออกเฉียงเหนือประมาณ 200 กิโลเมตร (120 ไมล์) ตั้งอยู่ท่ามกลางภูเขาต่ำ ซึ่งมีหุบเขานัมเยา ส่วนภูเขาที่สูงที่สุดของรัฐชาน มีชื่อว่า ล่อยเลง อยู่ห่างไปทางตะวันออกเฉียงใต้ประมาณ 45 km (28 mi) ปัจจุบันล่าเสี้ยวเป็นศูนย์กลางของจังหวัดและอำเภอล่าเสี้ยว แต่ในอดีตเคยเป็นศูนย์กลางของรัฐชานทางตอนเหนือ จนถึงเดือนเมษายน ค.ศ. 2010 ประชากรในเมืองเพิ่มขึ้นจาก 5,000 คน (ค.ศ. 1960) เป็น 88,590 คน (ค.ศ. 1983) ในระยะเวลา 23 ปี ปัจจุบันคาดว่ามีประชากรประมาณ 130,000 คน กลุ่มชาติพันธุ์ที่สำคัญในเมืองได้แก่ ชาวไทใหญ่ […]

ท่าอากาศยานมยิจีนา

ท่าอากาศยานมยิจีนา

ท่าอากาศยานมยิจีนา เป็นท่าอากาศยานในเมืองมยิจีนา ประเทศพม่า สร้างตั้งแต่ก่อนสงครามโลกครั้งที่สอง เคยถูกยึดโดยกองทัพบกจักรวรรดิญี่ปุ่น เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม ค.ศ. 1942 ช่วงที่ญี่ปุ่นยึดครองพม่า เคยถูกใช้เป็นฐานทัพอากาศของญี่ปุ่น กองทัพบกจักรวรรดิญี่ปุ่น (IJA) หรือ กองทัพแห่งสมเด็จพระจักรพรรดิ หรือชื่ออย่างเป็นทางการคือ กองทัพบกมหาจักรวรรดิญี่ปุ่น เป็นกองทัพบกของจักรวรรดิญี่ปุ่นตั้งแต่ปี ค.ศ. 1871 จนถึง ค.ศ. 1945 เมื่อถูกยุบตามรัฐธรรมนูญแห่งประเทศญี่ปุ่นที่จะสละการใช้กองกำลังเป็นวิธีของการยุติข้อขัดแย้งระหว่างประเทศ กองกำลังป้องกันตนเองทางบกแห่งญี่ปุ่น (JGSDF) จึงได้มีการจัดตั้งหลังจากการสลายของกองทัพบกจักรวรรดิญี่ปุ่น เครดิตฟรี กองทัพบกจักรวรรดิญี่ปุ่นได้แสดงแสนยานุภาพในสงครามต่าง ๆ เช่น กบฏนักมวยและสงครามรัสเซีย-ญี่ปุ่น จนประเทศตะวันตกต่างก็เกรงใจยอมยกเลิกสนธิสัญญาที่ไม่เป็นธรรมกับจักรวรรดิญี่ปุ่น โดยกองทัพบกได้รับการสนับสนุนจากกองกำลังพิเศษทางอากาศกองทัพบกจักรวรรดิญี่ปุ่นสำหรับอากาศยานและปฏิบัติการโจมตีทางอากาศจากฐานทัพบนบก กองทัพบกจักรวรรดิญี่ปุ่นเป็นคู่ต่อสู้หลักของฝ่ายสัมพันธมิตรในสงครามมหาสมุทรแปซิฟิก จักรวรรดิญี่ปุ่น หรือชื่ออย่างเป็นทางการคือ มหาจักรวรรดิญี่ปุ่น เป็นจักรวรรดิที่อยู่ทางตะวันออกที่สุดและเป็นหนึ่งในมหาอำนาจของโลก ในคริสต์ศตวรรษที่ 19-20 สถาปนาขึ้นภายหลังจากการปฏิรูปเมจิ เมื่อวันที่ 3 […]

ท่าอากาศยานพะโม

ท่าอากาศยานพะโม

ท่าอากาศยานบะมอ เป็นท่าอากาศยานที่ให้บริการในเมืองบะมอ รัฐกะชีน ทางตอนเหนือของประเทศพม่า ท่าอากาศยานบะมอสร้างในปี ค.ศ. 1942 ในฐานะฐานทัพอากาศของญี่ปุ่น แต่มักถูกโจมตีโดยกองทัพฝ่ายสัมพันธมิตร จนถูกยึดในเดือนพฤษภาคม ค.ศ. 1945 ได้รับการบูรณะในช่วงปี ค.ศ. 1891 และถูกใช้เป็นสนามบินเล็กของกองทัพอากาศที่สิบ และยังเคยเป็นสถานีสื่อสารและควบคุมกองทัพอากาศจนถึงเดือนกันยายน ค.ศ. 1945 ท่าอากาศยานอยู่สูง 370 ฟุต (113 เมตร) จากระดับน้ำทะเล ประกอบด้วย 1 รันเวย์ยางมะตอย ขนาดพื้นที่ 1,677 x 31 ตารางเมตร (5,502 × 102 ตารางฟุต)พม่า หรือ เมียนมา มีชื่อทางการว่า สาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า หรือ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา เป็นรัฐเอกราชในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีพรมแดนติดกับอินเดีย […]

ท่าอากาศยานเมาะลำเลิง

ท่าอากาศยานเมาะลำเลิง

ท่าอากาศยานเมาะลำเลิง ตั้งอยู่ในเมืองเมาะลำเลิง ประเทศพม่า พม่า หรือ เมียนมา มีชื่อทางการว่า สาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า หรือ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา เป็นรัฐเอกราชในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีพรมแดนติดกับอินเดีย บังกลาเทศ จีน ลาว และไทย หนึ่งในสามของพรมแดนพม่าที่มีความยาว 1,930 กิโลเมตรเป็นแนวชายฝั่งตามอ่าวเบงกอลและทะเลอันดามัน ด้วยพื้นที่ 676,578 ตารางกิโลเมตร ประเทศพม่าเป็นประเทศที่ใหญ่เป็นอันดับที่ 40 ของโลก และใหญ่เป็นอันดับที่ 2 ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ สำมะโนของประเทศในปี 2557 เผยว่าประเทศพม่ามีประชากรน้อยกว่าที่คาดการณ์ โดยมีบันทึกประชากร 51 ล้านคน มีเมืองหลวง คือ กรุงเนปยีดอ และนครใหญ่สุด คือ ย่างกุ้ง ประเทศพม่าได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกของสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (อาเซียน) ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2540 […]

ท่าอากาศยานพะสิม

ท่าอากาศยานพะสิม

ท่าอากาศยานพะสิม เป็นท่าอากาศยานในพะสิม, ประเทศพม่า ชาวพม่าเป็นชนเผ่าจากทางตอนเหนือที่ค่อย ๆ อพยพแทรกซึมเข้ามาสั่งสมอิทธิพลในดินแดนประเทศพม่าทีละน้อย กระทั่งปีพุทธศักราช 1392 จึงมีหลักฐานถึงอาณาจักรอันทรงอำนาจซึ่งมีศูนย์กลางอยู่ที่เมือง “พุกาม” (Pagan) โดยได้เข้ามาแทนที่ภาวะสุญญากาศทางอำนาจภายหลังจากการเสื่อมสลายไปของอาณาจักรชาวปยู อาณาจักรของชาวพุกามแต่แรกนั้นมิได้เติบโตขึ้นอย่างเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน กระทั่งในรัชสมัยของพระเจ้าอโนรธา (พ.ศ. 1587–1620) พระองค์จึงสามารถรวบรวมแผ่นดินพม่าให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันสำเร็จ และเมื่อพระองค์ทรงตีเมืองท่าตอนของชาวมอญได้ในปีพุทธศักราช 1600 อาณาจักรพุกามก็กลายเป็นอาณาจักรที่เข้มแข็งที่สุดในดินแดนพม่า อาณาจักรพุกามมีความเข้มแข็งเพิ่มมากขึ้นในรัชสมัยของพระเจ้าจานสิตา (พ.ศ. 1624–1655) และพระเจ้าอลองสิธู (พ.ศ. 1655–1710) ทำให้ในช่วงปลายพุทธศตวรรษที่ 17 ดินแดนในคาบสมุทรสุวรรณภูมิเกือบทั้งหมดถูกครอบครองโดยอาณาจักรเพียงสองแห่ง คืออาณาจักรเขมรและอาณาจักรพุกาม เครดิตฟรี อำนาจของอาณาจักรพุกามค่อย ๆ เสื่อมลง ด้วยเหตุผลหลักสองประการ ส่วนหนึ่งจากการถูกเข้าครอบงำโดยของคณะสงฆ์ผู้มีอำนาจ และอีกส่วนหนึ่งจากการรุกรานของจักรวรรดิมองโกลที่เข้ามาทางตอนเหนือ พระเจ้านรสีหบดี (ครองราชย์ พ.ศ. 1779–1830) ได้ทรงนำทัพสู่ยุนนานเพื่อยับยั้งการขยายอำนาจของมองโกล แต่เมื่อพระองค์แพ้สงครามที่งาซองจาน (Ngasaunggyan) ในปีพุทธศักราช […]