Food Health Travel Soul .

Day: September 3, 2021

ท่าอากาศยานนานาชาติคิมแฮ

ท่าอากาศยานนานาชาติคิมแฮ

ท่าอากาศยานนานาชาติกิมแฮ ตั้งอยู่ที่สุดฝั่งตะวันตกของเมือง ปูซาน, ประเทศเกาหลีใต้. เปิดให้บริการในปี พ.ศ. 2519. ส่วนอาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ เปิดให้บริการในวันที่ 31 ตุลาคม, 2550 ท่าอากาศยานนานาชาติกิมแฮ ถือเป็นท่าอากาศยานหลักของ แอร์ปูซาน. ทางวิ่งหมายเลข 18L/36R ใช้ในการทหารเท่านั้น, แต่ด้วยสภาพการจราจรทางอากาศที่หนาแน่นขึ้น, จึงมีแผนจะเปิดให้บริการสำหรับสายการบินพลเรือน. ในปี พ.ศ. 2558 มีผู้โดยสารใช้บริการทั้งหมด 12,382,150 คน. ในปี 2556, เมืองปูซานประกาศว่าเตรียมสิ้นสุดการให้บริการสำหรับสายการบินโดยสารที่ท่าอากาศยานนานาชาติกิมแฮ เนื่องจากขนาดท่าอากาศยานที่เล็ก การจราจรทางอากาศที่ขับคั่งและเหตุผลด้านความปลอดภัย. โดยมีแผนจะย้ายท่าอากาศยานของปูซานไปยังเกาะกาด็อกโด, เกาะทางด้านตะวันตกเฉียงใต้ของปูซานและอยู่ทางด้านใต้ของ ‘ท่าเรือปูซานนิวพอร์ท’ ประมาณ 7 กม.ปูซาน หรือ มหานครปูซาน เป็นเมืองท่าที่ใหญ่ที่สุดในประเทศเกาหลีใต้ มีประชากรประมาณ 3.65 ล้านคน และปูซานยังคงเป็นเมืองที่ใหญ่อันดับ 2 […]

ฐานทัพอากาศโซล

ฐานทัพอากาศโซล

ฐานทัพอากาศกรุงโซล (บางครั้งเรียกว่า ฐานทัพอากาศเค-16, สนามบินกรุงโซล หรือ ฐานทัพอากาศซ็องนัม) อยู่ที่ซ็องนัมใกล้กรุงโซลในประเทศเกาหลีใต้ รันเวย์มีทิศทาง 19 และ 20 ตามหลัก ILS ซ็องนัม เป็นเมืองในจังหวัดคย็องกี ,ประเทศเกาหลีใต้ เป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดเป็นอันดับที่ 2 ของจังหวัดคย็องกี ต่อจากเมืองซูว็อน และเป็นเมืองที่มีขนาดใหญ่ที่สุดอันดับ 10 ของเกาหลีใต้ (ตามจำนวนประชากร) มีประชากรเกือบ 1 ล้านคน ซ็องนัมเป็นเมืองบริวารของโซล เป็นพื้นที่อยู่อาศัยขนาดใหญ่โดยตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉียงใต้ของโซลอยู่ในภูมิภาคเขตเมืองหลวงโซล เมืองซ็องนัมเป็นเมืองที่มีการจัดผังเมืองไว้ล่วงหน้าเป็นเมืองแรกในประวัติศาสตร์ของเกาหลี ตามดำริในสมัยประธานาธิบดีปัก ชอง-ฮี ที่ต้องการจะทำให้เกาหลีใต้เป็นชาติอุตสาหกรรมโดยมุ่งที่อุตสาหกรรมประเภทอิเล็กทรอนิกส์, สิ่งทอและอุตสาหกรรมเกี่ยวกับปิโตรเคมี ซึ่งทำให้เกิดการพัฒนาในระหว่างทศวรรษที่ 1970 ถึง 1980 ทำให้มีการพัฒนาทั้งเครือข่ายถนนจากโซลมาสู่ซ็องนัมและจากซ็องนัมไปยังเมืองอื่นๆ ตั้งแต่ต้นทศวรรษที่ 1970 ปัจจุบันนี้ซ็องนัมถูกรวมเป็นเครือข่ายมหานครของโซล โดยเขตบุนดังในซ็องนัมได้ถูกพัฒนาขึ้นอย่างมากในทศวรษที่ 1990 เครดิตฟรี […]

ท่าอากาศยานนานาชาติเชจู

ท่าอากาศยานนานาชาติเชจู

ท่าอากาศยานนานาชาติเชจู ตั้งอยู่บนเกาะเชจู เป็นท่าอากาศยานที่ใหญ่เป็นอันดับที่ 2 ของเกาหลีใต้ รองจากท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2511 Korea Airports Corporationอาณาจักรโคกูรยอ มีพื้นที่ตั้งแต่บริเวณตอนเหนือของคาบสมุทรเกาหลีตอนใต้และตอนกลางของคาบสมุทรเหลียวตง เป็นอาณาจักรที่มีกองทัพที่เข้มแข็งเป็นอย่างมาก ก่อตั้งขึ้นโดยพระเจ้าดงเมียงซอง เมื่อ 37 ปีก่อนคริสต์ศักราช เดิมโคกูรยอคืออาณาจักรพุกพูยอ พระเจ้าดงเมียงซองทรงเปลี่ยนชื่อเป็นอาณาจักรเป็นโคกูรยอ เมืองหลวงแห่งแรกคือ เมืองโจลบอน ในสมัยพระเจ้ายูริแห่งโคกูรยอได้ย้ายเมืองหลวงไปที่เมืองคุงแน และในสมัยพระเจ้าจางซูมหาราชได้ย้ายเมืองหลวงไปที่เมืองเปียงยาง อาณาจักรโคกูรยอล่มสลายลงเมื่อปี ค.ศ. 668 รัชสมัยพระเจ้าบอจาง จากการโจมตีของราชวงศ์ถังที่ปกครองประเทศจีนและอาณาจักรชิลลาที่อยู่ทางตอนใต้ อาณาจักรโคกูรยอมีอายุถึง 705 ปี อาณาจักรแพ็กเจ ตั้งอยู่บริเวณตะวันตกเฉียงใต้ของคาบสมุทรเกาหลี ก่อตั้งขึ้นเมื่อ 18 ปีก่อนคริสต์ศักราช โดยพระเจ้าอนจอซึ่งเป็นพระราชโอรสของพระเจ้าดงเมียงซอง พระมเหสีโซซอโนพระราชมารดาของพระเจ้าอนจอทรงคิดจะตั้งอาณาจักรแห่งใหม่ขึ้นทางตอนใต้ ขึ้นเป็นอาณาจักรพี่น้องกับอาณาจักรโคกูรยอจึงได้อพยพประชาชนมาจากโคกูรยอและรวบรวมชนเผ่าต่างๆ เข้าด้วยกันก่อตั้งขึ้นเป็น อาณาจักรซิปเจ ปกครองโดยพระเจ้าอนจอภายหลังได้เปลี่ยนชื่อเป็นอาณาจักรแพ็กเจ มีเมืองหลวงแห่งแรกคือเมืองวิรเย ในรัชสมัยพระเจ้ามุนจูได้ทรงย้ายเมืองหลวงไปที่เมืองอุงจิน […]

ท่าอากาศยานนานาชาติอินช็อน

ท่าอากาศยานนานาชาติอินช็อน

ท่าอากาศยานนานาชาติอินช็อน ตั้งอยู่ที่เกาะยางจอง เมืองอินช็อน ประเทศเกาหลีใต้ ซึ่งอยู่ทางตะวันตกของโซล โดยรองรับการเป็นท่าอากาศยานหลักของเกาหลีใต้ และสายการบินแห่งชาติอย่างโคเรียนแอร์ รวมทั้งเอเชียน่าแอร์ไลน์ และคาร์โก360 แทนที่ท่าอากาศยานกิมโป (เดิมคือท่าอากาศยานนานาชาติกิโป) นับตั้งแต่ปีพ.ศ. 2544 เป็นต้นมา อินช็อนยังได้รับการยอมรับจากสกายแทร็ก ว่าเป็นท่าอากาศยานระดับ 5 ดาว ร่วมกันกับจางีของสิงคโปร์ และฮ่องกงของจีน ใน พ.ศ. 2552 ท่าอากาศยานนานาชาติอินช็อนได้รับการลงคะแนนให้เป็นท่าอากาศยานที่ดีที่สุดในโลก สาธารณรัฐเกาหลี o หรือที่เรียกกันทั่วไปว่า เกาหลีใต้ เป็นประเทศในเอเชียตะวันออก มีพื้นที่ครอบคลุมส่วนใต้ของคาบสมุทรเกาหลี พรมแดนทางเหนือติดกับประเทศเกาหลีเหนือ มีประเทศญี่ปุ่นตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉียงใต้โดยมีทะเลญี่ปุ่นและช่องแคบเกาหลีกั้นไว้ เครดิตฟรี ในภาษาเกาหลีอ่านชื่อประเทศว่า แทฮันมินกุก โดยเรียกสั้น ๆ ว่า ฮันกุก ที่หมายถึงเกาหลี และบางครั้งจะใช้ชื่อว่า นัมฮัน ที่หมายถึง เกาหลีทางใต้ ส่วนชาวเกาหลีเหนือจะเรียกเกาหลีใต้ว่า […]

ท่าอากาศยานนานาชาติคิมแฮ

ท่าอากาศยานนานาชาติคิมแฮ

ท่าอากาศยานนานาชาติคิมโพ หรือรู้จักกันในชื่อ ท่าอากาศยานคิมโพ ตั้งอยู่ทางฝั่งตะวันตกของโซล ห่างจากย่านใจกลางประมาณ 15 กิโลเมตร เคยเป็นท่าอากาศยานหลักของเกาหลีใต้ ก่อนถูกแทนที่ด้วยท่าอากาศยานนานาชาติอินช็อนในปี ค.ศ. 2001 สถิติปี ค.ศ. 2014 มีผู้โดยสาร 21,566,946 คน นับว่ามากเป็นอันดับที่ 3 ของประเทศ รองจากอินช็อนและเชจูท่าอากาศยานคิมโพได้เป็นฐานทัพหลักของกองทัพสหรัฐอเมริกาในช่วงสงครามเกาหลี ในชื่อ เค-14 วันที่ 25 มิถุนายน ค.ศ. 1950 กองทัพเกาหลีเหนือ ได้บุกโจมตีเกาหลีใต้ ก่อให้เกิดชนวนสงครามขึ้น และเครื่องบินที่นี่ (ซี-54 สกายมาสเตอร์) ได้เสียหายไป 1 ลำ ทำให้อเมริกาต้องอพยพผู้คนรวม 748 คนออกจากท่าอากาศยานคิมโพและซูว็อน บ่ายวันนั้น เครื่องบินเอฟ-82 ทวินมัสแตง จำนวน 5 […]

ท่าอากาศยานนานาชาติฮาหมัด

ท่าอากาศยานนานาชาติฮาหมัด

ท่าอากาศยานนานาชาติฮาหมัด เป็น ท่าอากาศยานนานาชาติ ตั้งอยูในโดฮา เมืองหลวงของประเทศกาตาร์ สร้างขึ้นใหม่เพื่อใช้แทน ท่าอากาศยานนานาชาติโดฮา เพื่อเป็นท่าอากาศยานหลักของประเทศ เป็นสนามบินที่รู้จักกันในชื่อเดิมว่า ท่าอากาศยานนานาชาติโดฮาแห่งใหม่ (NDIA), ท่าอากาศยานนานาชาติฮาหมัด เดิมมีกำหนดเปิดให้บริการในปี 2009 แต่ก็เกิดความล่าช้าเรื่องค่าใช้จ่ายทำให้ท่าอากาศยานเปิดใช้จริงในวันที่ 30 เมษายน 2014 โดยเครื่องบินของกาตาร์แอร์เวย์ บินจากท่าอากาศยานนานาชาติโดฮา ผู้ให้บริการหลักอย่าง กาตาร์แอร์เวย์ และผู้ให้บริการรายอื่นๆ ทั้งหมดย้ายมาอย่างเป็นทางการมายังสนามบินใหม่แห่งนี้เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2014 การวางแผนก่อสร้างท่าอากาศยานแห่งนี้เกิดขึ้นในปี 2003 และเริ่มก่อสร้างในปี 2005 ท่าอากาศยาน (อาคารผู้โดยสารและรันเวย์) ถูกสร้างขึ้นห่างเป็นระยะทาง 5 กิโลเมตร (3.1 ไมล์) จากท่าอากาศยานนานาชาติโดฮาเดิม โดนสร้างกระจายในพื้นที่ 2,200 เฮกตาร์ (5,500 เอเคอร์) และอนุญาตให้สายการบินที่ไม่จำเป็นต้องใช้ห้องพักรับรองเข้ามาใช้บริการก่อน […]