Food Health Travel Soul .

Day: September 5, 2021

ท่าอากาศยานคิตะกีวชู

ท่าอากาศยานคิตะกีวชู

ท่าอากาศยานคิตะกีวชู เป็นท่าอากาศยานระดับ 2 ตั้งอยู่ 3 กิโลเมตร จากชายฝั่งเมืองคิตะกีวชู จังหวัดฟูกูโอกะ ประเทศญี่ปุ่น เป็นท่าอากาศยานที่สร้างขึ้นบนเกาะเทียม ทางตะวันตกของทะเลเซโตะใน เปิดบริการครั้งแรกในวันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2549 ภายใต้ชื่อว่า ท่าอากาศยานนิวคิตะกีวชู ก่อนที่จะเปลี่ยนชื่อเป็นอย่างปัจจุบันในปี พ.ศ. 2551 ท่าอากาศยานคิตะกีวชูเป็นหนึ่งในสี่ท่าอากาศยานในญี่ปุ่น ที่ปฏิบัติการ 24 ชั่วโมง (หลังจากท่าอากาศยานชินชิโตเซะ ท่าอากาศยานนานาชาติคันไซ และท่าอากาศยานนานาชาติชูบุเซ็นแทรร์)ภูมิอากาศของประเทศญี่ปุ่นเป็นแบบอบอุ่นเป็นหลัก แต่มีความแตกต่างกันมากตั้งแต่เหนือจดใต้ เครดิตฟรี ลักษณะทางภูมิศาสตร์ของประเทศญี่ปุ่นแบ่งออกเป็นหกเขตภูมิอากาศหลัก ได้แก่ ฮกไกโด ทะเลญี่ปุ่น ที่สูงภาคกลาง ทะเลเซโตะใน มหาสมุทรแปซิฟิกและหมู่เกาะรีวกีว เขตเหนือสุด ฮกไกโด มีภูมิอากาศแบบทวีปชื้นที่มีฤดูหนาวเย็นและยาวนาน และมีฤดูร้อนอุ่นมากถึงเย็น หยาดน้ำฟ้าไม่หนัก แต่หมู่เกาะมักมีกองหิมะลึกในฤดูหนาว ในเขตทะเลญี่ปุ่นตรงชายฝั่งตะวันตกของฮนชู ลมฤดูหนาวจากทิศตะวันออกเฉียงเหนือนำให้หิมะตกหนัก […]

ท่าอากาศยานคาโงชิมะ

ท่าอากาศยานคาโงชิมะ

ท่าอากาศยานคาโงชิมะ เป็นท่าอากาศยานระดับสองในญี่ปุ่น ตั้งอยู่ที่เมืองคิริชิมะใกล้กับเมืองคาโงชิมะ จังหวัดคาโงชิมะ เปิดใช้ทางวิ่งในปี พ.ศ. 2487 แต่ก็ยังไม่มีเที่ยวบินจากสนามบินนี้อย่างเป็นทางการกระทั่งปี พ.ศ. 2505 ในปี พ.ศ. 2543 เป็นปีแรกที่สนามบินมีผู้โดยสารขาเข้าและขาออกรวมกันกว่า 2.5 ล้านคน ญี่ปุ่นปรากฏครั้งแรกในประวัติศาสตร์ลายลักษณ์อักษรในฮั่นซู (บันทึกประวัติศาสตร์ฮั่น) ของจีน ตามบันทึกสามก๊ก ราชอาณาจักรทรงอำนาจที่สุดในกลุ่มเกาะญี่ปุ่นระหว่างคริสต์ศตวรรษที่ 3 เรียก ยะมะไตโกะกุ มีกาเผยแผ่ศาสนาพุทธ เข้าประเทศญี่ปุ่นจากอาณาจักรแพ็กเจ (เกาหลีปัจจุบัน) และได้รับอุปถัมภ์โดยเจ้าชายโชโตะกุ และการพัฒนาศาสนาพุทธญี่ปุ่นในเวลาต่อมาได้รับอิทธิพลจากจีนเป็นหลัก แม้มีการต่อต้านในช่วงแรก แต่ศาสนาพุทธได้รับการส่งเสริมจากชนชั้นปกครองและได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางในช่วงต้นยุคอะซุกะ (ค.ศ. 592–710) เครดิตฟรี ยุคนาระ (พ.ศ. 1253–1337) มีการกำเนิดรัฐญี่ปุ่นแบบรวมอำนาจปกครองโดยมีศูนย์กลางอยู่ที่ราชสำนักจักรพรรดิในเฮโจเกียว (จังหวัดนาระปัจจุบัน) ยุคนาระเริ่มมีวรรณคดีตลอดจนการพัฒนาศิลปะและสถาปัตยกรรมที่ได้รับอิทธิพลจากศาสนาพุทธ การระบาดของโรคฝีดาษในปี พ.ศ. 1278–1280 เชื่อว่าฆ่าประชากรญี่ปุ่นไปมากถึงหนึ่งในสาม ในปี […]

ท่าอากาศยานนานาชาติคันไซ

ท่าอากาศยานนานาชาติคันไซ

ท่าอากาศยานนานาชาติคันไซ เป็นท่าอากาศยานนานาชาติที่ตั้งอยู่เกาะที่มนุษย์สร้างขึ้นในอ่าวโอซากะ นอกชายฝั่งเมืองเซ็นนังและเมืองอิซูมิซาโนะ จังหวัดโอซากะ ญี่ปุ่น ออกแบบโดยสถาปนิก Renzo Piano เปิดให้บริการเมื่อวันที่ 4 กันยายน 2537 โดย ในระหว่างปีงบประมาณ 2015 (พ.ศ. 2558) ท่าอากาศยานแห่งนี้มีเที่ยวบินเข้าและออก 163,506 เที่ยว ในจำนวนนี้มี 72,251 เที่ยวเป็นเที่ยวบินระหว่างประเทศ และอีก 40,328 เที่ยวเป็นเที่ยวบินภายในประเทศ มีผู้โดยสารมาใช้บริการทั้งหมด 23,214,756 คน โดยเป็นผู้โดยสารระหว่างประเทศ 16,250,323 คน และผู้โดยสารภายในประเทศ 5,289,063 คน วันที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2561 ถึงวันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2561 […]

ท่าอากาศยานนานาชาติเปียงยาง

ท่าอากาศยานนานาชาติเปียงยาง

ท่าอากาศยานนานาชาติเปียงยาง เป็นท่าอากาศยานที่ให้บริการในเขตกรุงเปียงยาง ประเทศเกาหลีเหนือ ตั้งอยู่ในเขตซูนัน ห่างจากใจกลางนครประมาณ 24 กิโลเมตร เป็นฐานการบินหลักของสายการบินประจำชาติ แอร์โครยอ การเปิดใช้งานช่วงแรก ๆ ท่าอากาศยานเปียงยางแห่งแรก ตั้งอยู่ทางฝั่งตะวันออกของแม่น้ำแทดง แต่ถูกทำลายในสงครามโลกครั้งที่สอง จึงสร้างท่าอากาศยานใหม่ ซึ่งก็คือท่าอากาศยานซูนัน ในย่านชานเมืองขึ้น ระหว่างช่วงสงครามเกาหลี ผู้สื่อข่าวชาวอังกฤษ เรจินัลด์ ทอมป์สัน ได้บันทึกว่า เป็นท่าอากาศยานที่วุ่นวายมาก เนื่องจากมีเครื่องบินของกองทัพสหรัฐอเมริกาคอยขนส่งเสบียงและอาวุธในช่วงสงครามระหว่างคริสต์ทศวรรษ 1950 ต่อมาท่าอากาศยานได้ประสบมหาอุทกภัย เนื่องจากอเมริการะเบิดเขื่อนท็อกซันในวันที่ 13 พฤษภาคม ค.ศ. 1953 ทำให้ต้องมีการฟื้นฟูท่าอากาศยานใหม่ เครดิตฟรี การพัฒนาการในคริสต์ทศวรรษ 2000 ในปี ค.ศ. 2000 สายการบินแอโรฟลอต ได้ยกเลิกเที่ยวบินจากมอสโกและคาบารอฟสก์ ต่อมาในเดือนพฤศจิกายน ค.ศ. 2006 สายการบินไชนาเซาเทิร์นแอร์ไลน์ ได้เปิดเที่ยวบินจากปักกิ่งเฉพาะฤดูท่องเที่ยวเท่านั้น […]

ท่าอากาศยานซุนช็อน

ท่าอากาศยานซุนช็อน

ท่าอากาศยานมีรันเวย์ทางเดี่ยวสภาพพื้นผิวคอนกรีตที่ 15/33 รันเวย์มีขนาด 8150 x 157 ฟุต (2484 x 48 เมตร) รันเวย์มีเส้นทางขนาดยาวและยังมีลานจอดเครื่องบิน 2 ลานจอด ในเส้นทางแรกจะนำเครื่องบินเก็บไว้ที่ชั้นใต้ดิน ท่าอากาศยานนี้เป็นที่ตั้งของกองทหารโจมตีที่ 55 ซึ่งมีมิโคยัน มิก-29 และ ซุกฮอย ซู-25 ทางวิ่งเครื่องบิน, ลานวิ่ง, ลานบิน หรือ รันเวย์ ตามที่องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO) ได้กำหนดไว้ หมายถึงพื้นที่สี่เหลี่ยมผืนผ้าบนพื้นดิน ภายในบริเวณสนามบิน ซึ่งเตรียมการไว้สำหรับอากาศยานใช้ในการร่อนลงจอดและวิ่งขึ้น ทางวิ่งเครื่องบินแบ่งออกเป็นประเภทที่มนุษย์สร้างขึ้น โดยใช้วัสดุประเภทแอสฟัลต์และคอนกรีต หรือผสมทั้งสองชนิด และประเภทที่ใช้พื้นผิวธรรมชาติ เช่น หญ้า ดิน กรวด น้ำแข็ง และเกลือ รันเวย์หรือทางวิ่งเครื่องบิน ควรมีความยาวไม่น้อยกว่า […]

ท่าอากาศยานสตึงแตรง

ท่าอากาศยานสตึงแตรง

ท่าอากาศยานสตึงแตรง เป็นท่าอากาศยานที่ให้บริการ เมืองสตึงแตรง ซึ่งได้ปิดตัวลงเมื่อปี พ.ศ. 2546 ประวัติเมื่อครั้งเปิดท่าอากาศยานสตึงแตรงมีไม่แน่ชัด แต่ท่าอากาศยานแห่งนี้ได้ปิดตัวลงไปเมื่อปี พ.ศ. 2546 และมีแผนที่จะเปิดท่าอากาศยานแห่งนี้อีกครั้ง โดยมีความคิดนี้ครั้งแรกในปี พ.ศ. 2551 และในปี พ.ศ. 2560 ธนาคารพัฒนาเอเชียจะใช้ท่าอากาศยานแห่งนี้พัฒนาการบินในบริเวณตะวันออกเฉียงเหนือของกัมพูชา และเพิ่มการเชื่อมต่อไปยังประเทศลาว ซึ่งจะใช้เงินประมาณห้าล้านดอลลาร์สหรัฐเพื่อเปิดท่าอากาศยาน และจะต้องใช้เงินประมาณ 20 – 30 ล้านดอลลาร์สหรัฐเพื่อจะรองรับเครื่องบินขนาด แอร์บัส เอ320 และ โบอิง 737 ต่อมาในปี พ.ศ. 2562 ได้มีการเสนอข่าวอีกครั้ง ซึ่งรัฐบาลกัมพูชาได้รับโครงการนี้ไว้สำหรับข้อริเริ่มเข็มขัดและเส้นทาง แต่ครั้งนี้อาจจะต้องใช้ทุนประมาณ 50 – 60 ล้านดอลลาร์สหรัฐในการเปิดท่าอากาศยานอีกครั้ง เครดิตฟรี สตึงแตรง เป็นเมืองศูนย์กลางของจังหวัดสตึงแตรง ประเทศกัมพูชา ตั้งอยู่ทางตะวันตกของอุทยานแห่งชาติวีรชัย […]