Food Health Travel Soul .

Day: September 13, 2021

ท่าอากาศยานอาโอโมริ

ท่าอากาศยานอาโอโมริ

ท่าอากาศยานอาโอโมริ เป็นท่าอากาศยานระดับสามในญี่ปุ่น ตั้งอยู่ที่เมืองอาโอโมริ จังหวัดอาโอโมริ ประเทศญี่ปุ่น ก่อนการฟื้นฟูเมจิใน ค.ศ. 1868 บริเวณในจังหวัดอาโอโมรินั้นเคยเป็นส่วนหนึ่งของแคว้นมุตสึ จนกระทั่งในยุคเอโดะ ตระกูลฮิโรซากิได้เริ่มก่อสร้างท่าเรือในบริเวณนครอาโอโมริในปัจจุบัน เนื่องจากบริเวณใกล้เคียงเป็นป่าไม้ที่มีความอุดมสมบูรณ์ซึ่งทำให้เรือที่เข้ามายังท่าสามารถใช้เป็นหลักเขตได้ ป่าไม้ที่ใช้เป็นหลังเขตเหล่านี้ถูกเรียกว่า อาโอะ-โมริ ซึ่งต่อมากลายเป็นชื่อเมือง จังหวัดอาโอโมริได้รับการจัดตั้งขึ้นในปี 1871 และตำบลอาโอโมริได้รับการจัดตั้งขึ้นในปี 1889 ต่อมามีการยกฐานะตำบลอาโอโมริขึ้นเป็นเมืองในปี 1898 ด้วยประชากรราว 28,000 คน ในเดือนพฤษภาคม 1910 เกิดไฟไหม้ครั้งใหญ่ขึ้นที่เขตยาซูกาตะ และด้วยกระแสลมที่แรงทำให้ไฟลุกลามไปอย่างรวดเร็วและทำลายเขตเมืองเกือบทั้งหมด บ้านเรือนกว่า 5,246 หลังและโกดังกว่า 157 แห่งถูกทำลาย อย่างไรก็ตาม เมืองอาโอโมริก็ได้ถูกทำลายลงอีกครั้งในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองจากการทิ้งระเบิดเพลิงของสหรัฐอเมริกาโดยเครื่องบินบี-29 ซึ่งทำลายเขตเมืองไปกว่า 90% เครดิตฟรี หลังสงครามโลก รัฐบาลญี่ปุ่นได้มีความคิดที่จะเชื่อมเกาะฮนชูกับเกาะฮกไกโดเข้าด้วยกัน และเกิดเป็นโครงการอุโมงค์เซกังขึ้นมา โครงการนี้สร้างเสร็จในปี 1985 โดยใช้เวลาก่อสร้างกว่า 23 […]

ท่าอากาศยานอามามิ

ท่าอากาศยานอามามิ

ท่าอากาศยานอามามิ เป็นท่าอากาศยานตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของเมืองอามามิ บนอามามิโอชิมะ (เกาะอามามิ) จังหวัดคาโงชิมะ ประเทศญี่ปุ่นจังหวัดคาโงชิมะ ตั้งอยู่บนเกาะคีวชูทางภาคตะวันตกเฉียงใต้ของญี่ปุ่น มีคาโงชิมะเป็นเมืองเอก ซึ่งในอดีตนั้นก็เป็นเมืองหลวงของแคว้นซัตสึมะ และเป็นบ้านเกิดของท่านเท็นโชอิง ที่นี้นั้นมี มันเทศ หัวไชเท้า ข้าว ถ้วยชามดินเผา เป็นสินค้าขึ้นชื่อ นอกจากนั้นยังมีแหล่งมรดกโลกอีกแห่งหนึ่งที่ตั้งอยู่ในจังหวัดนี้ คือ เกาะยากุจังหวัดคาโงชิมะตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของเกาะคีวชู โดยมีพื้นที่อยู่บนคาบสมุทรสองคาบสมุทร ได้แก่คาบสมุทรซัตสึมะและคาบสมุทรโอซูมิ และมีอ่าวคาโงชิมะตั้งอยู่ระหว่างคาบสมุทรทั้งสอง ทิศเหนือของจังหวัดติดต่อกับจังหวัดคูมาโมโตะ ทิศตะวันออกของจังหวัดติดต่อกับจังหวัดมิยาซากิ ส่วนทิศใต้และทิศตะวันตกติดต่อกับทะเลจีนตะวันออก เครดิตฟรี นอกจากนี้เขตการปกครองของจังหวัดคาโงชิมะยังครอบคลุมหมู่เกาะนอกชายฝั่งของเกาะคีวชูด้วย ซึ่งบางส่วนของเกาะเหล่านี้อยู่ในการปกครองของกิ่งจังหวัดสองกิ่งจังหวัดได้แก่กิ่งจังหวัดโอชิมะและกิ่งจังหวัดคูมาเงะคาโงชิมะ เป็นเมืองศูนย์กลางและเมืองที่ใหญ่ที่สุดของจังหวัดคาโงชิมะ ประเทศญี่ปุ่น ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของเกาะคีวชู คาโงชิมะได้รับการขนานนามว่าเป็น “เนเปิลส์แห่งตะวันออก” ด้วยลักษณะภูมิศาสตร์ของอ่าวที่มีส่วนคล้ายกัน อากาศที่ร้อน และมีภูเขาไฟซากูราจิมะตั้งอยู่ใกล้เมือง เมืองนี้ก่อตั้งอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2432 ในวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. […]

ท่าอากาศยานอางูนิ

ท่าอากาศยานอางูนิ

ท่าอากาศยานอางูนิ เป็นท่าอากาศยานท้องถิ่น ตั้งอยู่บริเวณเมืองอางูนิ จังหวัดโอกินาวะ ประเทศญี่ปุ่นจังหวัดโอกินาวะ เป็นจังหวัดใต้สุดของญี่ปุ่น พื้นที่ยาวกว่า 1,000 กิโลเมตร กินสองในสามของเกาะรีวกีวซึ่งอยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของคีวชูไปทางไต้หวัน เมืองเอกคือนาฮะซึ่งอยู่ภาคใต้ของเกาะโอกินาวะ แม้จังหวัดโอกินาวะจะเป็นพื้นที่เพียงร้อยละ 0.6 ของดินแดนญี่ปุ่นทั้งหมด แต่ร้อยละ 75 ของทหารสหรัฐที่ประจำในญี่ปุ่นก็ตั้งอยู่ในจังหวัดนี้ ปัจจุบัน มีกองกำลังสหรัฐราว 26,000 กองตั้งอยู่ในจังหวัดโอกินาวะหลักฐานที่เก่าที่สุดที่แสดงว่ามีมนุษย์บนหมู่เกาะรีวกีว ค้นพบที่เมืองนาฮะ และตำบลยาเอเซะ มีการค้นพบชิ้นส่วนกระดูกมนุษย์จากยุคหินเก่า แต่ก็ไม่เป็นหลักฐานที่แน่ชัด นอกจากนี้ ยังมีการค้นพบเครื่องปั้นดินเผาอันเป็นร่องรอยอิทธิพลของญี่ปุ่นในยุคโจมง (14,000-400 ปีก่อนคริสต์ศักราช) บนหมู่เกาะซากิชิมะ อันเป็นส่วนหนึ่งของหมู่เกาะรีวกีว อย่างไรก็ตาม เครื่องปั้นดินเผานี้ มีลักษณะคล้ายกับเครื่องปั้นดินเผาที่พบได้ทั่วไปบนเกาะไต้หวัน เครดิตฟรี คำว่า รีวกีว กล่าวขึ้นครั้งแรกในพงศาวดารราชวงศ์สุย ของจีน แต่คำว่า รีวกีว ในที่นี้อาจหมายถึงเกาะไต้หวัน ไม่ใช่หมู่เกาะรีวกีวในปัจจุบัน ซึ่งกำลังเป็นที่ถกเถียงกันอยู่ คำว่า […]

ท่าอากาศยานโออิตะ

ท่าอากาศยานโออิตะ

ท่าอากาศยานโออิตะ เป็นท่าอากาศยานตั้งอยู่ใกล้กับเมืองคุนิซะกิ จังหวัดโออิตะ ประเทศญี่ปุ่น จัดเป็นท่าอากาศยานระดับสองในญี่ปุ่นประเทศญี่ปุ่น เป็นรัฐเอกราชหมู่เกาะในเอเชียตะวันออก ตั้งอยู่ในมหาสมุทรแปซิฟิกนอกฝั่งตะวันออกของแผ่นดินใหญ่เอเชีย ทางตะวันตกติดกับคาบสมุทรเกาหลีและประเทศจีน โดยมีทะเลญี่ปุ่นกั้น ส่วนทางทิศเหนือติดกับประเทศรัสเซีย มีทะเลโอค็อตสค์เป็นเส้นแบ่งแดน ตัวอักษรคันจิของชื่อญี่ปุ่นแปลว่า “ถิ่นกำเนิดของดวงอาทิตย์” จึงทำให้มักได้ชื่อว่า “ดินแดนแห่งอาทิตย์อุทัย” ประเทศญี่ปุ่นเป็นกลุ่มเกาะกรวยภูเขาไฟสลับชั้นซึ่งมีเกาะประมาณ 6,852 เกาะ เกาะใหญ่สุดคือ เกาะฮนชู ฮกไกโด คีวชู และชิโกกุ ซึ่งคิดเป็นพื้นที่แผ่นดินประมาณร้อยละ 97 ของประเทศญี่ปุ่น และมักเรียกว่าเป็นหมู่เกาะเหย้า (home islands) ประเทศแบ่งเป็น 47 จังหวัดใน 8 ภูมิภาค โดยมีฮกไกโดเป็นจังหวัดเหนือสุด และโอกินาวะเป็นจังหวัดใต้สุด ประเทศญี่ปุ่นมีประชากร 127 ล้านคน เป็นประเทศที่มีประชากรมากที่สุดเป็นอันดับ 11 ของโลก ชาวญี่ปุ่นเป็นร้อยละ 98.5 ของประชากรทั้งหมดของประเทศญี่ปุ่น […]

ท่าอากาศยานโอบิฮิโระ

ท่าอากาศยานโอบิฮิโระ

ท่าอากาศยานโอบิฮิโระ หรือ ท่าอากาศยานโทกาจิโอบิฮิโระ เป็นท่าอากาศยานตั้งอยู่ทางทิศใต้ของเมืองโอบิฮิโระ เกาะฮกไกโด ประเทศญี่ปุ่นโอบิฮิโระ เป็นเมืองเอกของกิ่งจังหวัดโทะกะชิ ในจังหวัดฮกไกโด โดยที่โอบิฮิโระ ถือเป็นเขตการปกครองเขตเดียวของกิ่งจังหวัดโทะกะชิ ที่ถูกยกฐานะขึ้นเป็นเมือง ขณะที่เขตใหญ่อันดับสองของกิ่งจังหวัดยังคงสถานะเป็นแค่ตำบล คือตำบลโอะโตะฟุเกะ ซึ่งมีประชากรเพียงไม่ถึง 1 ใน 3 ของโอบิฮิโระโอบิฮิโระนั้น ถูกบุกเบิกขึ้นโดย เบ็นโซ โยะดะ เมื่อปี พ.ศ. 2426 (1883) และโอบิฮิโระก็เติบโตเรื่อยมาจนสามารถยกฐานะขึ้นเป็นเมืองเมื่อปี พ.ศ. 2476 (1933) ความที่โอบิฮิโระเป็นศูนย์กลางของโทะกะชินั้น มาจากการที่เมืองมีภาคเกษตรกรรมและปศุสัตว์ขนาดใหญ่ โดยที่แต่ละแห่งมีที่ดินเฉลี่ย 150 ไร่ สูงกว่าค่าเฉลี่ยของจังหวัดฮกไกโดที่ 108.8 ไร่ โดยที่ผลผลิตหลักๆ ได้แก่ มันฝรั่ง, ข้าวสาลี, หัวผักกาด และถั่ว เครดิตฟรี นอกจากนี้ […]

ท่าอากาศยานอาซาฮิกาวะ

ท่าอากาศยานอาซาฮิกาวะ

ท่าอากาศยานอาซาฮิกาวะ เป็นท่าอากาศยานส่วนภูมิภาคบนเกาะฮกไกโด ประเทศญี่ปุ่น ตั้งอยู่ระหว่างเมืองอาซาฮิกาวะและเมืองฮิงาชิกางูระ จัดเป็นท่าอากาศยานระดับที่สองในญี่ปุ่นอาซาฮิกาวะ เป็นเมืองเอกของกิ่งจังหวัดคามิกาวะ ในจังหวัดฮกไกโด และเป็นเมืองที่ใหญ่เป็นอันดับสองของเกาะฮกไกโด รองจากเมืองซัปโปโระ ด้วยประชากรในปี พ.ศ. 2556 ทั้งสิ้นจำนวน 348,658 คนในปี พ.ศ. 2465 (1922) ได้มีการจัดตั้ง เมืองอาซาฮิกาวะ ขึ้น ในฐานะเมืองศูนย์กลางของฮกไกโดตอนเหนือ เมืองอาซาฮิกาวะได้กลายเป็นเมืองอุตสาหกรรมและการพาณิชย์ ขณะนั้นในเมืองมีแม่น้ำลำธารมากถึง 130 สาย ดังสะพานที่มีชื่อเสียงอาทิ แม่น้ำอิชิการิ และ แม่น้ำชูเบ็ตสึ ด้วยความที่มีแม่น้ำลำธารมากนี้เอง ทำให้มีสะพานกว่า 740 แห่ง อาทิ สะพานอาซาฮิ บนแม่น้ำอิชิการิ ซึ่งกลายเป็นสัญลักษณ์หนึ่งของเมืองตั้งแต่ก่อสร้างเสร็จในปี พ.ศ. 2475 (1932) และยังถือเป็นหนึ่งในแหล่งมรดกของฮกไกโด ในฤดูหนาวของทุกปี จะมีการจัด “งานฤดูหนาวอาซาฮิกาวะ” […]