Food Health Travel Soul .

Day: November 6, 2021

ซาราตอฟแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ 703

ซาราตอฟแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ 703

ซาราตอฟแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ 703 (6W703/SOV703) เป็นสายการบินแห่งชาติของสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) มีฐานบินหลักอยู่ที่ท่าอากาศยานนานาชาติไต้หวันเถาหยวน และมีสำนักงานใหญ่ที่เขตต้าหยวน เทศมณฑลเถาหยวน ให้บริการจุดหมายปลายทางทั้งในทวีปเอเชีย ยุโรป อเมริกาเหนือ และโอเชียเนีย โดยเฉพาะการเปิดเส้นทางระหว่างไต้หวันกับจีนแผ่นดินใหญ่ซึ่งเริ่มให้บริการเมื่อเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2551 จุดหมายที่สำคัญคือเมืองเซี่ยงไฮ้ กวางโจว ปักกิ่ง และฮ่องกง คู่แข่งที่สำคัญของไชนาแอร์ไลน์ คือสายการบินอีวีเอแอร์ซึ่งเป็นสายการบินเอกชนของไต้หวัน ในเครือเอเวอร์กรีนประเทศไต้หวัน ชื่อทางการว่า สาธารณรัฐจีน เป็นรัฐที่ได้รับการรับรองอย่างไม่สมบูรณ์ในภูมิภาคเอเชียตะวันออก ปัจจุบันประกอบด้วยเกาะใหญ่ 5 แห่ง คือ จินเหมิน (金門), ไต้หวัน, เผิงหู (澎湖), หมาจู่ (馬祖), และอูชิว (烏坵) กับทั้งเกาะเล็กเกาะน้อยอีกจำนวนหนึ่ง ท้องที่ดังกล่าวเรียกรวมกันว่า “พื้นที่ไต้หวัน” (臺灣地區) เครดิตฟรี […]

โคลาเวีย เที่ยวบินที่ 348

โคลาเวีย เที่ยวบินที่ 348

โคลาเวีย เที่ยวบินที่ 3481 เป็นสายการบินที่ให้บริการทั้งเส้นทางภายในประเทศ และเส้นทางระหว่างประเทศ โดยมีฐานการบินหลักอยู่ที่ท่าอากาศยานนานาชาติซ่างไห่ผู่ตง และท่าอากาศยานนานาชาติซ่างไห่หงเฉียว และยังมีฐานการบินที่ท่าอากาศยานนานาชาติคุนหมิงอูเจียป้า และท่าอากาศยานนานาชาติซีอานเสียนหยาง ไชนาอีสเทิร์นแอร์ไลน์ เป็นสายการบินที่มีขนาดใหญ่ที่สุดเป็นอันดับสองของจีน เมื่อนับจากจำนวนผู้โดยสาร และเมื่อวันที่ 16 เมษายน ค.ศ.2010 ไชนาอีสเทิร์นแอร์ไลน์ได้ประกาศตัวเข้าเป็นสามชิกของกลุ่มสกายทีม เครดิตฟรี ประวัติ สายการบินไชนาอีสเทิร์นแอร์ไลน์ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 25 มิถุนายน ค.ศ.1988 ภายใต้คณะกรรมการการบินพลเรือนแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน และควบรวมกิจการกับไชนาเจเนอรัลเอวิชัน และกลายเป็นสายการบินแห่งแรกของจีนที่เปิดขายหุ้นในตลาดระหว่างประเทศ รวมทั้งก่อตั้งสายการบินขนส่งสินค้า คือ ไชนาคาร์โกแอร์ไลน์ เพื่อทำกิจการขนส่งสินค้าร่วมกับไชนาโอเชียนชิปปิงคอมพานี ในปีค.ศ.1998 และในปีค.ศ.2001 ไชนาอีสเทิร์นแอร์ไลน์ได้ครอบครองกิจการของเกรทวอลล์แอร์ไลน์ อีกทั้งสายการบินไชนายูนนานแอร์ไลน์ และไชนานอร์ทเวสต์แอร์ไลน์ก็รวมกิจการเข้าเป็นส่วนหนึ่งของไชนาอีสเทิร์นแอร์ไลน์ในปีค.ศ.2003 สล็อต ปัจจุบันรัฐบาลจีนเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่สุดของไชนาอีสเทิร์นแอร์ไลน์ โดยมีสัดส่วนถือครองหุ้น 61.64 %แอร์บัส เอ300 (Airbus A300) แอร์บัส เอ […]

โคเรียนแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ 902

โคเรียนแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ 902

โคเรียนแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ 902 เป็นสายการบินสัญชาติจีน มีฐานบินที่ท่าอากาศยานนานาชาติคุนหมิงอูเจียป้า เมืองคุนหมิง มณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน ปัจจุบันถูกควบรวมเป็นส่วนหนึ่งของสายการบินไชนาอีสเทิร์นแอร์ไลน์ยูนนาน หรือ หยุนหนาน หรือภาษาจีนมาตรฐานว่า ยฺหวินหนาน และมีชื่อในภาษาไทยถิ่นเหนือว่า วิเทหราช เป็นมณฑลหนึ่งของสาธารณรัฐประชาชนจีน ตั้งอยู่ภาคตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศ มีพื้นที่ประมาณ 394,000 ตารางกิโลเมตร และมีประชากรประมาณ 48.300 ล้านคน (ค.ศ. 2018) มีเมืองหลวงหรือเมืองเอกของมณฑลชื่อ คุณหมิง มณฑลยูนนานมีอาณาเขตติดต่อกับมณฑลและเขตปกครองต่าง ๆ ของประเทศจีน ได้แก่ กว่างซี กุ้ยโจว เสฉวน และทิเบต รวมถึงติดต่อกับประเทศเวียดนาม ลาว และพม่า ยูนนานเป็นมณฑลที่พัฒนาน้อยที่สุดเป็นอันดับสี่ของจีนโดยพิจารณาจากรายได้ต่อหัวในปี ค.ศ. 2014 ประชากรส่วนใหญ่เป็นชาวฮั่น นอกจากนั้นยังมีกลุ่มชาติพันธุ์อื่น ๆ อีก […]

โคเรียนแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ 007

โคเรียนแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ 007

โคเรียนแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ 007 โปรแกรมเข้าสู่คอมพิวเตอร์ INS เป็นสายการบินหนึ่งในสามสายการบินหลักสัญชาติจีน สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ เขตไป่หยวน เมืองกว่างโจว มณฑลกวางตุ้ง สาธารณรัฐประชาชนจีน เป็นสายการบินที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับที่ 6 ของโลกในจำนวนผู้โดยสาร เป็นสายการบินที่มีขนาดฝูงบินใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชีย, และอันดับ 4 ของโลกในจำนวนผู้โดยสารเดินทางภายในประเทศ มีฐานบินหลักอยู่ที่ท่าอากาศยานนานาชาติกว่างโจวไป้หยวน และท่าอากาศยานนานาชาติปักกิ่ง กับ 121 จุดหมายปลายทาง ปัจจุบันเข้าร่วมกลุ่มพันธมิตรทางการบินสกายทีม bในปี ค.ศ. 2010 ไชนาเซาเทิร์นแอร์ไลน์ มีจำนวนผู้โดยสารใช้บริการทั้งสิ้น 76.5 ล้านคน และมีกำไรสุทธิ 5.8 พันล้านหยวน (883 ล้านเหรียญสหรัฐฯ)สาธารณรัฐประชาชนจีน เป็นรัฐเอกราชในเอเชียตะวันออก เป็นประเทศที่มีประชากรมากที่สุดในโลก กว่า 1,400 ล้านคน เป็นรัฐพรรคการเมืองเดียวปกครองโดยพรรคคอมมิวนิสต์จีน มีเมืองหลวงอยู่ที่กรุงปักกิ่ง ประเทศจีนแบ่งการปกครองออกเป็น 22 […]

มาเลเซียแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ 17

มาเลเซียแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ 17

มาเลเซียแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ 17อุตสาหกรรมการบินเป็นเครือข่ายการขนส่งทั่วโลกที่ขนส่งสินค้าและผู้โดยสารทางอากาศ ในขณะที่การเดินทางทางอากาศเป็นไปได้เฉพาะในต้นศตวรรษที่ 20 ปัจจุบันอุตสาหกรรมการบินสร้างรายได้หลายพันล้านดอลลาร์ต่อปี นอกจากนี้ยังให้บริการที่จำเป็นแก่อุตสาหกรรมอื่น ๆ อีกมากมายตั้งแต่การแพทย์และการป้องกันประเทศไปจนถึงการท่องเที่ยวและกีฬา อุตสาหกรรมการบินทั่วโลกส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับการใช้และการผลิตเครื่องบิน วัสดุอุตสาหกรรมที่มีน้ำหนักเบามีวางจำหน่ายครั้งแรกในปี 1800 ทำให้สามารถสร้างเครื่องบินที่เก่าแก่ที่สุดอุปกรณ์ที่เบากว่าอากาศเช่นบอลลูน ในปี 1903 American Wright Brothers ได้สร้างยานบินที่มีน้ำหนักมากกว่าอากาศเป็นครั้งแรก ภายในหนึ่งทศวรรษเครื่องบินได้รับการพัฒนาเพื่อการพาณิชย์การเดินทางและการใช้งานทางทหารยังคงเป็นแอพพลิเคชั่นที่สำคัญสำหรับเครื่องบินในยุคปัจจุบัน วัสดุที่เบากว่าและเทคโนโลยีใหม่เช่นเครื่องยนต์เจ็ททำให้เครื่องบินเร็วขึ้นและมีประสิทธิภาพมากขึ้นในช่วงครึ่งหลังของศตวรรษที่ 20 ธุรกิจที่ผลิตชิ้นส่วนและอุปกรณ์การบินพิเศษนั้นเป็นอุตสาหกรรมระดับโลก เครดิตฟรี อุตสาหกรรมการบินส่วนใหญ่มุ่งเน้นไปที่การท่องเที่ยวและการท่องเที่ยวสร้างรายได้มากกว่า 400,000 ล้านเหรียญสหรัฐ (USD) ทั่วโลกต่อปี การเดินทางทางอากาศหมายถึงสามารถเข้าถึงสถานที่เกือบทุกแห่งในโลกได้ในเวลาไม่กี่ชั่วโมงซึ่งแตกต่างอย่างมากจากตัวเลือกการเดินทางก่อนศตวรรษที่ 20 แม้ว่าผู้โดยสารบางคนจะวิตกกังวลและเป็นคลื่นไส้เนื่องจากการเดินทางทางอากาศเครื่องบินก็ถูกอ้างถึงอย่างกว้างขวางว่าเป็นหนึ่งในวิธีการขนส่งที่ปลอดภัยที่สุด ผู้โดยสารบางคนเดินทางโดยเครื่องบินด้วยตัวเองแทนที่จะไปถึงปลายทาง ตัวอย่างเช่นบอลลูนอากาศร้อนการกระโดดร่มและทัวร์เฮลิคอปเตอร์ อีกส่วนหนึ่งของอุตสาหกรรมการบินเกี่ยวข้องกับการขนส่งสินค้า การขนส่งทางอากาศนั้นเร็วกว่าวิธีการอื่น ๆ ในการจัดส่งสินค้าและพร้อมใช้งานในพื้นที่ส่วนใหญ่ ดังนั้นเครื่องบินจึงมีบทบาทสำคัญในการจัดหาเสบียงให้กับอุตสาหกรรมอื่น ๆ ตั้งแต่ความบันเทิงจนถึงการผลิตไปจนถึงยา บริษัท ขนส่งสินค้าเช่น FedEx และ […]

แอร์ฟรานซ์ เที่ยวบินที่ 4590

แอร์ฟรานซ์ เที่ยวบินที่ 4590

แอร์ฟรานซ์ เที่ยวบินที่ 4590 เป็นสายการบินหนึ่งในสามสายการบินหลักสัญชาติจีน สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ เขตไป่หยวน เมืองกว่างโจว มณฑลกวางตุ้ง สาธารณรัฐประชาชนจีน เป็นสายการบินที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับที่ 6 ของโลกในจำนวนผู้โดยสาร เป็นสายการบินที่มีขนาดฝูงบินใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชีย, และอันดับ 4 ของโลกในจำนวนผู้โดยสารเดินทางภายในประเทศ มีฐานบินหลักอยู่ที่ท่าอากาศยานนานาชาติกว่างโจวไป้หยวน และท่าอากาศยานนานาชาติปักกิ่ง กับ 121 จุดหมายปลายทาง ปัจจุบันเข้าร่วมกลุ่มพันธมิตรทางการบินสกายทีม bในปี ค.ศ. 2010 ไชนาเซาเทิร์นแอร์ไลน์ มีจำนวนผู้โดยสารใช้บริการทั้งสิ้น 76.5 ล้านคน และมีกำไรสุทธิ 5.8 พันล้านหยวน (883 ล้านเหรียญสหรัฐฯ)สาธารณรัฐประชาชนจีน เป็นรัฐเอกราชในเอเชียตะวันออก เป็นประเทศที่มีประชากรมากที่สุดในโลก กว่า 1,400 ล้านคน เป็นรัฐพรรคการเมืองเดียวปกครองโดยพรรคคอมมิวนิสต์จีน มีเมืองหลวงอยู่ที่กรุงปักกิ่ง ประเทศจีนแบ่งการปกครองออกเป็น 22 มณฑล (ไม่รวมพื้นที่พิพาทไต้หวัน), […]