Food Health Travel Soul .

Day: November 7, 2021

อุบัติเหตุเครื่องบินชนกันที่มาดริด พ.ศ. 2549

อุบัติเหตุเครื่องบินชนกันที่มาดริด พ.ศ. 2549

อุบัติเหตุเครื่องบินการบินไทยเฉี่ยวชนกับเครื่องบินแอร์ฟรานซ์ที่มาดริด เป็นสายการบินท้องถิ่นในประเทศจีน มีสำนักงานอยู่ที่เมืองเทียนจิน ประเทศจีน ให้บริการเที่ยวบินผู้โดยสารและส่งสินค้าจากท่าอากาศยานนานาชาติเทียนจินปินไห่สู่ท่าอากาศยานอื่นในประเทศจีนท่าอากาศยานนานาชาติเทียนจินปินไห่ ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของเมืองเทียนจิน เป็นศูนย์กลางสำคัญในด้านการขนส่งสินค้าทางอากาศของจีน โดยในปี พ.ศ. 2550 สนามบินสามารถรองรับสินค้าทั้งสิ้น 125,087 ตัน ทำให้กลายเป็นสนามบินที่พลุกพล่านเป็นอันดับที่ 12 และมีอัตราการเติบโตรวดเร็วที่สุดของจีน กล่าวคือ มีการจราจรทางอากาศเพิ่มขึ้น 19.5% จำนวนผู้โดยสารเพิ่มขึ้น 39.6% และจำนวนสินค้าเพิ่มขึ้น 29.3% ในปี ค.ศ. 2010 มีจำนวนผู้โดยสารผ่านทั้งสิ้น 7,277,106 คน เครดิตฟรี ท่าอากาศยานเทียนจินปินไห่เป็นท่าอากาศยานหลักของสายการบินเทียนจินแอร์ไลน์แอร์เอเชีย เอกซ์ เป็นสายการบินต้นทุนต่ำ ซึ่งดำเนินการโดยบริษัท แอร์เอเชีย เอกซ์ จำกัด โดยเริ่มมีการให้บริการครั้งแรกในวันที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551 จากท่าอากาศยานนานาชาติกัวลาลัมเปอร์ กัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย […]

ภัยพิบัติท่าอากาศยานเตเนริเฟ

ภัยพิบัติท่าอากาศยานเตเนริเฟ

ภัยพิบัติท่าอากาศยานเตเนริเฟ เป็นสายการบินท้องถิ่นในประเทศจีน มีสำนักงานอยู่ที่เมืองเทียนจิน ประเทศจีน ให้บริการเที่ยวบินผู้โดยสารและส่งสินค้าจากท่าอากาศยานนานาชาติเทียนจินปินไห่สู่ท่าอากาศยานอื่นในประเทศจีนท่าอากาศยานนานาชาติเทียนจินปินไห่ ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของเมืองเทียนจิน เป็นศูนย์กลางสำคัญในด้านการขนส่งสินค้าทางอากาศของจีน โดยในปี พ.ศ. 2550 สนามบินสามารถรองรับสินค้าทั้งสิ้น 125,087 ตัน ทำให้กลายเป็นสนามบินที่พลุกพล่านเป็นอันดับที่ 12 และมีอัตราการเติบโตรวดเร็วที่สุดของจีน กล่าวคือ มีการจราจรทางอากาศเพิ่มขึ้น 19.5% จำนวนผู้โดยสารเพิ่มขึ้น 39.6% และจำนวนสินค้าเพิ่มขึ้น 29.3% ในปี ค.ศ. 2010 มีจำนวนผู้โดยสารผ่านทั้งสิ้น 7,277,106 คน เครดิตฟรี ท่าอากาศยานเทียนจินปินไห่เป็นท่าอากาศยานหลักของสายการบินเทียนจินแอร์ไลน์แอร์เอเชีย เอกซ์ เป็นสายการบินต้นทุนต่ำ ซึ่งดำเนินการโดยบริษัท แอร์เอเชีย เอกซ์ จำกัด โดยเริ่มมีการให้บริการครั้งแรกในวันที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551 จากท่าอากาศยานนานาชาติกัวลาลัมเปอร์ กัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย […]

แอโรฟลอต เที่ยวบินที่ 593

แอโรฟลอต เที่ยวบินที่ 593

แอโรฟลอต เที่ยวบินที่ 593 จากไต้หวัน มีฐานปฏิบัติการหลักที่ ไทเป โดยเป็นสายการบินลูกของ ทรานส์เอเชียแอร์เวย์ เริ่มเปิดดำเนินการเมื่อ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2557 โดยจะบินไปยังเมืองหลักๆ ใน เอเชียตะวันตกเฉียงเหนือ และ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จากท่าอากาศยานหลัก ไต้หวันเถาหยวน ด้านฝูงบินใช้เครื่องบินตระกูล แอร์บัส เอ 320 จำนวน 3 ลำ และกำลังสั่งซื้อเพิ่มอีก 3 ลำ ส่งมอบในช่วงปี พ.ศ. 2559 วีแอร์ได้ประกาศยุติกิจการ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2559 เป็นต้นไป เที่ยวบินของวีแอร์บางส่วนถูกเปลี่ยนเป็นของทรานส์เอเชียแอร์เวย์แทน และเที่ยวบินอีกบางส่วนถูกยกเลิกไปสายการบินราคาประหยัด หรือสายการบินต้นทุนต่ำ เป็นกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจด้านการบิน ด้วยการลดค่าใช้จ่ายของการบิน […]

เหตุตู-154 ของกองทัพอากาศโปแลนด์ตก พ.ศ. 2553

เหตุตู-154 ของกองทัพอากาศโปแลนด์ตก พ.ศ. 2553

เหตุตู-154 ของกองทัพอากาศโปแลนด์ตก พ.ศ. 2553 เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 10 เมษายน 2553 เมื่ออากาศยานตูโปเลฟ ตู-154เอ็มของกองทัพอากาศโปแลนด์ตกใกล้กับนครสโมเลนสค์ ประเทศรัสเซีย ทำให้ทั้ง 96 คนบนเครื่องเสียชีวิต ผู้เสียชีวิต ประกอบด้วย เลกซ์ คัชชินสกี ประธานาธิบดี กับมาเรีย ภริยา, ริสซาร์ด คัชซอโรว์สกี อดีตประธานาธิบดี, เสนาธิการโปแลนด์กับนายทหารอาวุโสของโปแลนด์คนอื่น ๆ, ประธานธนาคารแห่งชาติโปแลนด์, รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศโปแลนด์, ข้าราชการโปแลนด์ สมาชิกรัฐสภาโปแลนด์ 15 คน นักบวชอาวุโส อากาศยานดังกล่าวอยู่ในเส้นทางจากกรุงวอร์ซอไปเข้าร่วมเหตุการณ์ครบรอบ 70 ปีการสังหารหมู่คาทิน ซึ่งอยู่ห่างจากสโมเลนสค์ไปทางตะวันตกประมาณ 19 กิโลเมตร เป็นสายการบินท้องถิ่นในประเทศจีน มีสำนักงานอยู่ที่เมืองเทียนจิน ประเทศจีน ให้บริการเที่ยวบินผู้โดยสารและส่งสินค้าจากท่าอากาศยานนานาชาติเทียนจินปินไห่สู่ท่าอากาศยานอื่นในประเทศจีนท่าอากาศยานนานาชาติเทียนจินปินไห่ ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของเมืองเทียนจิน เป็นศูนย์กลางสำคัญในด้านการขนส่งสินค้าทางอากาศของจีน […]

เหตุเครื่องบินโลโคโมทิฟ ยาโรสลาฟตก พ.ศ. 2554

เหตุเครื่องบินโลโคโมทิฟ ยาโรสลาฟตก พ.ศ. 2554

เหตุเครื่องบินโลโคโมทีฟ มีฐานการบินหลักอยู่ที่ท่าอากาศยานนานาชาติเชินเจิ้นเป่าอาน เขตเป่าอาน เชินเจิ้น มณฑลกวางตุ้ง ประเทศจีน และเป็นสมาชิกของสตาร์อัลไลแอนซ์ตั้งแต่ปี ค.ศ. 2012 และเป็น 1 ใน 2 สายการบินของจีน ที่เป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายสายการบินโลก สายการบินมีจุดหมายปลายทางในประเทศ 58 แห่ง และนอกประเทศอีก 9 แห่ง ในปี ค.ศ. 2010 สายการบินมีผู้โดยสาร 16.5 ล้านคน ซึ่งมากกว่าปีที่แล้ว 9%แอร์ไชนา เป็นสายการบินแห่งชาติของสาธารณรัฐประชาชนจีน เป็นรัฐวิสาหกิจในรัฐบาล และเป็นสายการบินใหญ่อันดับสองของจีนรองจากสายการบินไชนาเซาต์เทิร์นแอร์ไลน์ มีขนาดฝูงบินเป็นอันดับที่ 18 ของโลก มีฐานบินหลักอยู่ที่ท่าอากาศยานนานาชาติปักกิ่ง, ท่าอากาศยานนานาชาติเฉิงตูซวงหลิว, และท่าอากาศยานนานาชาติเซี่ยงไฮ้ผู่ตง เป็นหนึ่งในพันธมิตรสายการบินสตาร์อัลไลแอนซ์ เครดิตฟรี สตาร์อัลไลแอนซ์ เป็นเครือข่ายพันธมิตรสายการบินรายแรกและขนาดใหญ่ที่สุดในโลก ก่อตั้งเมื่อ14 พฤษภาคม ค.ศ. […]

รัสแอร์ เที่ยวบินที่ 9605

รัสแอร์ เที่ยวบินที่ 9605

รัสแอร์ เที่ยวบินที่ 9605 เป็นสายการบินที่ให้บริการทั้งเส้นทางภายในประเทศ และเส้นทางระหว่างประเทศ โดยมีฐานการบินหลักอยู่ที่ท่าอากาศยานนานาชาติซ่างไห่ผู่ตง และท่าอากาศยานนานาชาติซ่างไห่หงเฉียว และยังมีฐานการบินที่ท่าอากาศยานนานาชาติคุนหมิงอูเจียป้า และท่าอากาศยานนานาชาติซีอานเสียนหยาง ไชนาอีสเทิร์นแอร์ไลน์ เป็นสายการบินที่มีขนาดใหญ่ที่สุดเป็นอันดับสองของจีน เมื่อนับจากจำนวนผู้โดยสาร และเมื่อวันที่ 16 เมษายน ค.ศ.2010 ไชนาอีสเทิร์นแอร์ไลน์ได้ประกาศตัวเข้าเป็นสามชิกของกลุ่มสกายทีม เครดิตฟรี ประวัติ สายการบินไชนาอีสเทิร์นแอร์ไลน์ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 25 มิถุนายน ค.ศ.1988 ภายใต้คณะกรรมการการบินพลเรือนแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน และควบรวมกิจการกับไชนาเจเนอรัลเอวิชัน และกลายเป็นสายการบินแห่งแรกของจีนที่เปิดขายหุ้นในตลาดระหว่างประเทศ รวมทั้งก่อตั้งสายการบินขนส่งสินค้า คือ ไชนาคาร์โกแอร์ไลน์ เพื่อทำกิจการขนส่งสินค้าร่วมกับไชนาโอเชียนชิปปิงคอมพานี ในปีค.ศ.1998 และในปีค.ศ.2001 ไชนาอีสเทิร์นแอร์ไลน์ได้ครอบครองกิจการของเกรทวอลล์แอร์ไลน์ อีกทั้งสายการบินไชนายูนนานแอร์ไลน์ และไชนานอร์ทเวสต์แอร์ไลน์ก็รวมกิจการเข้าเป็นส่วนหนึ่งของไชนาอีสเทิร์นแอร์ไลน์ในปีค.ศ.2003 สล็อต ปัจจุบันรัฐบาลจีนเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่สุดของไชนาอีสเทิร์นแอร์ไลน์ โดยมีสัดส่วนถือครองหุ้น 61.64 %แอร์บัส เอ300 (Airbus A300) แอร์บัส เอ […]