Food Health Travel Soul .

Day: December 14, 2021

โซเชียลบุ๊กมาร์ก

โซเชียลบุ๊กมาร์ก

โซเชียลบุ๊กมาร์ก คือบริการบนเว็บที่แบ่งบันการคั่นหน้าอินเทอร์เน็ต เว็บไซต์บริการโซเชียลบุ๊กมาร์กเป็นที่นิยมในการจัดเก็บ แบ่งหมวดหมู่ แบ่งปัน และค้นหาลิงก์ด้วยเทคนิคโฟล์คโซโนมีบนอินเทอร์เน็ตหรืออินทราเน็ต นอกจากการคั่นหน้าสำหรับหน้าเว็บแล้วบริการคั่นหน้าสำหรับเฉพาะเนื้อหาบางหัวข้อหรือเฉพาะสำหรับการจัดรูปแบบบางแบบ เช่น ฟีด หนังสือ วีดิทัศน์ รายการสินค้าและบริการ ที่ตั้งในแผนที่ สถานที่ทำเหล้าองุ่น ฯลฯ ก็สามารถพบได้ โซเชียลบุ๊กมาร์กยังเป็นส่วนหนึ่งของเว็บข่าวแบบรวมกลุ่ม ในปัจจุบัน นอกจากจะมีการใช้โซเชียลบุ๊กมาร์กเพื่อเก็บข้อมูลที่น่าสนใจของผู้ส่งนั้นๆแล้ว โซเชียลบุ๊กมาร์กยังถูกใช้อย่างแพร่หลายในการประชาสัมพันธ์โดยเก็บเว็บไซต์ของผู้ส่งเพื่อเป็นช่องทางเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ต้นทาง jumbo jili ในรายละเอียดของเวิลด์ไวด์เว็บ คั่นหน้า หรือ บุ๊กมาร์ก คือตัวระบุแหล่งทรัพยากรสากล (Uniform Resource Identifier; URI) ที่เก็บไว้ค้นในภายหลัง เว็บเบราว์เซอร์ในปัจจุบันทั้งหมดมีคุณสมบัติบุ๊กมาร์ก บุ๊กมาร์กถูกเรียกเป็น ของโปรด (favorites) หรือ ทางลัดอินเทอร์เน็ต (Internet shortcuts) บนอินเทอร์เน็ตเอ็กซ์พลอเรอร์ ซึ่งมีความหมายเดียวกันกับ บุ๊กมาร์ก ตั้งแต่สงครามเบราว์เซอร์ครั้งแรก มีการใช้บุ๊กมาร์กบนเบราว์เซอร์มาตั้งแต่เว็บโมเสกใน […]

กูเกิล

กูเกิล

กูเกิล เป็นบริษัทมหาชนอเมริกัน มีรายได้หลักจากการโฆษณาออนไลน์ที่ปรากฏในเสิร์ชเอนจินของกูเกิล อีเมล แผนที่ออนไลน์ ซอฟต์แวร์จัดการด้านสำนักงาน เครือข่ายออนไลน์ และวิดีโอออนไลน์ รวมถึงการขายอุปกรณ์ช่วยในการค้นหา กูเกิลสำนักงานใหญ่ที่รู้จักในชื่อกูเกิลเพล็กซ์ตั้งอยู่ที่เมืองเมาน์เทนวิว รัฐแคลิฟอร์เนีย โดยมีพนักงาน 16,805 คน (31 ธันวาคม พ.ศ. 2550) โดยกูเกิลเป็นบริษัทอเมริกันที่ใหญ่ที่สุดที่ไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของดัชนีดาวโจนส์ (ข้อมูล 31 ตุลาคม พ.ศ. 2550) กูเกิลก่อตั้งโดย แลร์รี เพจ และ เซอร์เกย์ บริน ขณะที่ทั้งคู่กำลังศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด ซึ่งภายหลังทั้งคู่ได้ก่อตั้งบริษัทเมื่อวันที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2541 ในโรงจอดรถของเพื่อนที่ เมืองเมนโลพาร์ก ในรัฐแคลิฟอร์เนีย jumbo jili และมีการเสนอขายหุ้นใหม่แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก เมื่อ 19 สิงหาคม […]