Food Health Travel Soul .

Tag: จังหวัดลำพูน

จังหวัดลำพูน

จังหวัดลำพูน

“วัดพระบาทห้วยต้ม” วัดที่ใหญ่ที่สุดของอำเภอลี้ ระหว่างทางที่เข้ามาในบริเวณวัด มีหมู่บ้านของชาวปกาเกอะญออาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก เป็นวัดประจำหมู่บ้านที่เคารพศรัทธาของชาวบ้านห้วยต้ม ภายในวัดมีวิหารที่บรรจุร่างของครูบาวงศ์ ซึ่งไม่เน่าไม่เปื่อยไว้ในโรงแก้ว มีรอยพระพุทธบาทที่เชื่อว่าองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จมาณ ที่นี่ ครูบาวงศ์จึงได้สร้างรอยพระบาทจำลองครอบของจริงไว้ slotxo “วัดพระพระธาตุห้าดวง” วัดนี้เป็นที่ตั้งของเจดีย์ 5 องค์ ตามตำนานกล่าวว่าพระนางจามเทวี กษัตริย์ครองเมืองหริภุญไชย ได้ทราบข่าวจากราษฎรเมืองลี้ว่ามีดวงแก้ว 5 ดวง ปรากฏเห็นอยู่บ่อยครั้ง จึงได้เสด็จมาดูด้วยพระองค์เอง xoslot ได้สอบถามความเป็นมาทราบว่า คือ พระเมโตธาตุ (น้ำไคลมือ) พระพุทธเจ้า ที่เคยล้างพระหัตถ์และน้ำก็ไหลผ่านปลายนิ้วทั้ง 5 ลงพื้นดิน พระนางจึงเกิดศรัทธาสร้างพระธาตุเจดีย์ครอบกองดินทั้ง5 กองไว้ ภายในวัดมีพระอุโบสถและสิ่งก่อสร้างที่สวยงามและน่าสนใจหลายแห่ง โดยเฉพาะอุโบสถสีทองซึ่งตั้งอยู่ด้านหน้าทางเข้าวัด มีบันไดพญานาคยาวไปถึงตัวอุโบสถ ภายในอุโบสถมีองค์พระพุทธรูปสีทองงดงามมาก อยากให้มาเห็นกันเองเลยค่ะ เครดิตฟรี “วัดพระธาตุดวงเดียว” อีกหนึ่งวัดเก่าแก่ที่งดงามในอำเภอลี้ ตามตำนานเล่าว่า พระนางจามรี ผู้สร้างเมืองลี้ได้รวบรวมไพร่พล อพยพมาจากเมืองหลวงพระบางได้พบกับช้างมงคลจึงได้อธิษฐาน […]

วัดมหาวันวนาราม

วัดมหาวันวนาราม

วัดมหาวันวนาราม วัดมหาวันวนาราม ตั้งอยู่ใกล้คูเมือง ด้านทิศตะวันตก ถ.จามเทวี ในเขตเมืองลำพูน วัดนี้ใช่ว่าจะมีความสำคัญเพราะเพียงแค่มีพระรอดเพียงอย่างเดียวเท่านั้น ความสำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือวัดแห่งนี้เคยเป็นพระอารามหลวง ของพระนางจามเทวี ปฐมกษัตริย์แห่งอาณาจักรหริภุญ slotxo สิ่งที่น่าชมคือพระพุทธสิกขิ หรือพระศิลาดำ ซึ่งพระนางจามเทวีอัญเชิญมา จากเมืองละโว้ ชาวเมืองเรียกพระพุทธรูปองค์นี้ว่าพระรอดหลวง หรือพระรอดลำพูน ซึ่งมีความสำคัญและเป็นแบบพิมพ์ใน การจำลองทำพระเครื่อง ที่ลือชื่อคือ พระรอดมหาวัน พระรอดได้ขุดค้นพบที่วัดมหาวันเพียงแห่งเดียวเท่านั้นเนื้อดินเผาละเอียด หนักนุ่มมาก องค์พระประทับนั่ง ขัดเพ็ชรปางมารวิชัยประกอบด้วยพื้นผนังใบโพธิ์ทั้งสองด้านมีศิลปะโดยรวมแบบทวาราวดี – ศรีวิชัย เป็นรูปแบบเฉพาะของสกุล ช่วงสมัยหริภุญไชย xoslot ประวัติวัดมหาวันวนาราม วัดมหาวันวนารามสร้างขึ้นในสมัยพระนางจามเทวีครองหริภุญไชย พระนางจามเทวีนั้นเดิม อยู่ที่อาณาจักรละโว้ เมื่อฤาษีวาสุเทพสร้างหริภุญไชยขึ้น พระนางจามเทวีได้เสด็จมาปกครองเป็นปฐมกษัตริย์แห่งอาณาจักรหริภุญไชย เมื่อพระนางจามเทวีเสด็จมาหริภุญไชยนั้น ได้พาไพร่พลที่มีความรู้สาขาต่างๆ พร้อมพระสงฆ์ ประมาณ 500 องค์มาด้วย รวมทั้งอัญเชิญพระพุทธรูปสำคัญอีก 2 องค์คือ […]

พระพุทธบาทพระธาตุอินทร์แขวน

พระพุทธบาทพระธาตุอินทร์แขวน

พระพุทธบาทพระธาตุอินทร์แขวน พระพุทธบาทพระธาตุอินทร์แขวน ตั้งอยู่ที่บ้านน้ำพุ ต.ป่าสัก อ.เมือง จ.ลำพูน พระธาตุอินทร์แขวนจำลอง แห่งจังหวัดลำพูนซึ่งตังอยู่บนยอดเขามีชื่อว่า ดอยถ้ำหิน สำหรับที่มาของการสร้างองค์พระธาตุอินทร์แขวนมากจากที่ว่า ชาวบ้านเห็นก้อนหินใหญ่ 2 ก้อนริมเผาที่ตั้งซ้อนกันดูแล้วเหมือนใกล้จะตกจากผา มีคนเคยไปผลักและเอาไม้คานไปงัดถึง 10 คน แต่ก็หินก้อนที่อยู่ข้างบนก็ไม่ร่วงลงมา จึงปล่อยก้อนหินใหญ่ 2 ก้อนเอาไว้เหมือนเดิม slotxo ต่อมาครูบาชัยยะวงศาพัฒนา เกจิชื่อดังแห่งวัดพระพุทธบาทห้วยต้ม อ.ลี้ จ.ลำพูน ท่านนั่งทางในนิมิตเห็นหินก้อนนี้ จึงให้ลูกศิษย์ออกตามหา ใช้เวลาอยู่นานพอสมควรกว่าจะเจอ ซึ่งดอยแห่งนี้มีความสำคัญคือ บนลานใกล้ๆกับก้อนหินใหญ่มีรอยหินที่เชื่อกันว่าเป็นรอยพระพุทธบาทประทับอยู่ จากนั้นจึงมีการสร้างองค์พระธาตุขึ้นบนก้อนหิน ลูกด้านบน ขึ้นเมื่อวันที่ 9 มี.ค. 57 โดยจำลองลักษณะของพระธาตุอินทร์แขวนที่พม่าและได้สร้างองค์พระธาตุไว้บนก้อนหินดังกล่าว xoslot เมื่อมาถึงจุดจอดรถของบริเวณองค์พระธาตุ ต้องเดินเท้าขึ้นไปอีกประมาณ 450 เมตร ทางช่วงแรกเป็นทางดินเรียบสบายจนมาถึงในจุดที่ต้องขึ้นบันไดศิลาแลงก็ให้นักท่องเที่ยวผู้มีจิตศรัทธาช่วยกันทำบุญด้วยการช่วยกันขน ทรายขึ้นไปสร้างบางส่วนของวัดที่ยังไม่เสร็จ ซึ่งถือว่าเป็นการทำบุญที่แปลกดีไม่ต้องเรี่ยไร่เงินทองหรือสิ่งมีค่าใดๆ […]