Food Health Travel Soul .

Tag: ดอร์เวย์เพจ

ดอร์เวย์เพจ

ดอร์เวย์เพจ

ดอร์เวย์เพจ เป็นการทำสแปมเด็กซิงชนิดหนึ่ง โดยสร้างเว็บเพจที่มีแต่ข้อความคำสำคัญมาก ๆ จนไม่มีเนื้อหาสาระ เพื่อหลอกโปรแกรมบอตของเสิร์ชเอนจินให้เก็บหน้านี้ จากนั้นทำการเปลี่ยนทางไปยังหน้าอื่นที่ต้องการ เพื่อให้ผู้ชมจับสิ่งผิดปกติไม่ได้ เสิร์ชเอนจิน (search engine) หรือ โปรแกรมค้นหา คือ โปรแกรมที่ช่วยในการสืบค้นหาข้อมูล โดยเฉพาะข้อมูลบนอินเทอร์เน็ต โดยครอบคลุมทั้งข้อความ รูปภาพ ภาพเคลื่อนไหว เพลง ซอฟต์แวร์ แผนที่ ข้อมูลบุคคล กลุ่มข่าว และอื่น ๆ ซึ่งแตกต่างกันไปแล้วแต่โปรแกรมหรือผู้ให้บริการแต่ละราย. เสิร์ชเอนจินส่วนใหญ่จะค้นหาข้อมูลจากคำสำคัญ (คีย์เวิร์ด) ที่ผู้ใช้ป้อนเข้าไป จากนั้นก็จะแสดงรายการผลลัพธ์ที่มันคิดว่าผู้ใช้น่าจะต้องการขึ้นมา ในปัจจุบัน เสิร์ชเอนจินบางตัว เช่น กูเกิล จะบันทึกประวัติการค้นหาและการเลือกผลลัพธ์ของผู้ใช้ไว้ด้วย และจะนำประวัติที่บันทึกไว้นั้น มาช่วยกรองผลลัพธ์ในการค้นหาครั้งต่อ ๆ ไป jumbo jili อินเทอร์เน็ต หมายถึง เครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่มีขนาดใหญ่ […]