Food Health Travel Soul .

Tag: ท่าอากาศยานนานาชาติฉัตรปตี ศิวาจี มหาราช

ท่าอากาศยานนานาชาติฉัตรปตี ศิวาจี มหาราช

ท่าอากาศยานนานาชาติฉัตรปตี ศิวาจี มหาราช

ท่าอากาศยานนานาชาติฉัตรปตี ศิวาจี มหาราช นครมุมไบ เป็นท่าอากาศยานนานาชาติหลักในเขตนครมุมไบและปริมณฑล เป็นท่าอากาศยานที่มีผู้ใช้มากสุดเป็นอันดับสองของประเทศอินเดีย รองจากท่าอากาศยานนานาชาติอินทิรา คานธี ตั้งชื่อตามฉัตรปตี ศิวาจีราเช โภสเล จักรพรรดิพระองค์แรกของจักรวรรดิมราฐา สนามบินแห่งนี้สร้างขึ้นโดยกองทัพอากาศหลวงอังกฤษในทศวรรษที่ 1930 และถูกใช้เป็นฐานปฏิบัติการทางอากาศหลักของอังกฤษในทวีปเอเชียในช่วงสงครามโลกครั้งที่สอง กองทัพอากาศหลวงอังกฤษได้ส่งมอบสนามบินนี้ให้แก่รัฐบาลอินเดียเพื่อใช้งานทางพลเรือนในปีค.ศ. 1946 ในระยะแรกใช้โรงเก็บเครื่องบินเดิมจำนวนสองหลังเป็นอาคารผู้โดยสาร ในปีแรกที่เปิดใช้งานทางพลเรือนมีเที่ยวบินขึ้นลงวันละหกเที่ยวบินเท่านั้น แต่ด้วยเที่ยวบินที่เพิ่มมากขึ้นไปแตะระดับ 40 เที่ยวบินต่อวันในไม่กี่ปี ทำให้รัฐบาลอินเดียเริ่มพัฒนาสนามบินโดยการติดตั้งระบบวิทยุ ไฟแลนดิงกลางคืน และเริ่มสร้างอาคารผู้โดยสารหลังใหม่ในปี 1950 และเปิดใช้งานได้ในปี 1958 เครดิตฟรี ท่าอากาศยานนานาชาติฉัตรปตี ศิวาจี มหาราช เป็นฐานการบินของสายการบินเจ็ทแอร์เวย์ แอร์อินเดีย โกแอร์ อินดิโก และอะไลแอนซ์แอร์ ในปี 2018 มีผู้โดยสารเดินทางผ่านสนามบินนี้กว่า 49.8 ล้านคนเอเชียใต้เป็นภูมิภาคของทวีปเอเชีย และเป็นที่ตั้งของประเทศอินเดีย ปากีสถาน บังกลาเทศ […]