Food Health Travel Soul .

Tag: ท่าอากาศยานนานาชาติศรีคุรุรามทาสจี

ท่าอากาศยานนานาชาติศรีคุรุรามทาสจี

ท่าอากาศยานนานาชาติศรีคุรุรามทาสจี

ท่าอากาศยานนานาชาติศรีคุรุรามทาสจี เป็นท่าอากาศยานนานาชาติ ตั้งอยู่ 11 กิโลเมตรทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของเมืองอมฤตสระ รัฐปัญจาบ ประเทศอินเดีย ชื่อของท่าอากาศยานตั้งเพื่อเป็นเกียรติแด่คุรุรามทาส คุรุซิกข์ท่านที่สี่ และเป็นผู้ก่อตั้งเมืองอมฤตสระนี้ขึ้นมา นอกจากให้บริการในรัฐปัญจาบแล้ว ท่าอากาศยานนี้ยังมห้บริการเขตหิมาจัลประเทศกับเขตชัมมูและกัศมีร์ซึ่งอยู่ติดกัน ท่าอากาศยานอมฤตสระถือเป็นท่าอากาศยานที่ใหญ่และมีการสัญจรเข้าออกมาที่สุดในรัฐปัญจาบ และถือเป็นอันดับที่ 21 ของประเทศอินเดีย ท่าอากาศยานนี้เป็นท่าอากาศยานที่มีการเติบโตในแง่ของจำนวนผู้โดยสารเร็วที่สุดในอินเดีย ในช่วงปี 2017 – 2018หิมาจัลประเทศ เป็นรัฐในประเทศอินเดียตอนบน ตั้งอยู่ในส่วนหนึ่งของหิมาลัยตะวันตก และเป็นหนึ่งในสิบเอ็ดรัฐหิมาลัยของอินเดีย มีภูมิประเทศสุดขั้วประกอบด้วยยอดเขาและระบบแม่น้ำมากมาย หิมาจัลประเทศมีพรมแดนติดต่อกกับชัมมูและกัศมีร์ และ ลาดัก ทางเหนือ, รัฐปัญจาบทางตะวันตก, รัฐหรยาณาทางตะวันตกเฉียงใต้ และ รัฐอุตตราขัณฑ์ กับ รัฐอุตตรประเทศ ทางใต้ รวมถึงมีพรมแดนติดต่อกับทิเบตซึ่งถูกจีนยึดครองอมฤตสระ เครดิตฟรี เป็นเมืองทางเหนือ-ตะวันตกของประเทศอินเดีย ตั้งอยู่ในรัฐปัญจาบใกล้กับเขตแดนของประเทศปากีสถาน เป็นสถานที่ตั้งของวิหารฮัรมันดิร ซาฮิบ ซึ่งเป็นศาสนสถานศูนย์กลางของซิกข์ จากการสำรวจประชากรในปี ค.ศ. […]