Food Health Travel Soul .

Tag: เที่ยวชัยนาท

วัดเขาพลอง

วัดเขาพลอง

วัดเขาพลอง วัดเขาพลอง หรือ วัดปฐมเทศนาอรัญวาสี ตั้งอยู่ในพื้นที่ ตำบลเขาพลอง อำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท วัดตั้งอยู่บนยอดเขาจึงสามารถเห็นทิวทัศน์อันสวยงามของตัวเมืองชัยนาทได้อย่างชัดเจน วัดแห่งนี้นับได้ว่าเป็นจุดชมวิวที่สวยที่สุดของชัยนาท slotxo หากมาวัดนี้ควรไปกราบไหว้ขอพรเจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ และไหว้ “หลวงพ่อเขาสาลิกา” พระประธานในพระอุโบสถ วัดนี้ยังเป็นสถานที่ประดิษฐาน พระพุทธอริยธัมโม พระพุทธรูปปางมารวิชัยองค์ใหญ่ เป็นพระพุทธรูปที่มีพระพักตร์งดงามมาก สิ่งที่ถือเป็นไฮไลท์พลาดไม่ได้ นอกจากการมาไหว้พระแล้ว ต้องขึ้นไปยังเขาพลอง ไปชมพระอาทิตย์ตกและวิวทิวทัศน์ของตัวเมืองชัยนาท บริเวณด้านบนยอดเขา สามารถเห็นทิวทัศน์อันสวยงามของตัวเมืองชัยนาทได้อย่างชัดเจน xoslot สิ่งที่น่าสนใจ พระพุทธอริยธัมโมเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย สูง 8 วา 3 ศอก 1 นิ้ว รวมฐานสูง 9 วา 3 ศอก 6 นิ้ว หน้าตักกว้าง 6 วา […]

สวนนกชัยนาท

สวนนกชัยนาท

สวนนกชัยนาท สวนนกชัยนาท เป็นสถานที่ท่องเที่ยวและแหล่งเรียนรู้เรื่องการอนุรักษ์พันธุ์นกที่สำคัญของจังหวัดชัยนาท เป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัด มีกรงนกที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียขนาด 26 ไร่ เป็นกรงแบบเปิดให้นกอยู่รวมกันแบบธรรมชาติ โดยการขึงตาข่ายกั้นรอบบริเวณรวมทั้งเป็นแหล่งเรียนรู้และจัดแสดงพันธุ์นกนานาชนิด พันธุ์ปลาลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาฯใหญ่ที่สุดในลุ่มน้ำภาคกลาง กรงนกใหญ่ที่สุดในเอเซีย slotxo ภายในสวนนกชัยนาทยังมีแหล่งเรียนรู้อื่นๆ อาทิ – อาคารศูนย์ข้อมูลท่องเที่ยว เป็นอาคารให้ข้อมูลแก่นักท่องเที่ยว มีนิทรรศการรวบรวมข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว 8 อำเภอ ของจังหวัดชัยนาท นักท่องเที่ยวสามารถชมวีดีทัศน์บนเรือเพื่อบรรยากาศสมจริง – ศูนย์รวมนกนานาชาติ สถานที่อนุรักษ์พันธุ์และจัดแสดงพันธุ์นกถึง ๕๘ ชนิด เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ พฤติกรรมและความเป็นอยู่ของนกอย่างใกล้ชิด เป็นการส่งเสริมการอนุรักษ์นกสวยงามในประเทศไทยให้คงอยู่สืบไป อาคารแสดงพันธุ์ปลาลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา สร้างเป็นอุโมงค์แก้วรวบรวมปลาน้ำจืดพันธุ์ต่างๆ มากกว่า 90 ชนิด เช่น ปลาหายากปลาเศรษฐกิจ ปลาอันตราย ปลาน้ำจืดสายพันธุ์ยักษ์ เป็นต้น xoslot ศูนย์วิทยาศาสตร์ท้องฟ้าจำลอง สวนนกชัยนาท จัดแสดงนิทรรศการเรียนรู้ด้านภูมิศาสตร์ วิทยาศาสตร์ […]