Food Health Travel Soul .

Tag: เมืองศรีสะเกษ

วัดหนองตะคียนและบ้านขุนอำไพพานิช

วัดหนองตะคียนและบ้านขุนอำไพพานิช

“วัดหนองตะคียน” เป็นวัดที่สร้างตามแบบผสมผสานศิลปะ ขอม – ล้านนา โดยช่างฝีมือระดับประเทศ วัดหนองตะเคียน เป็นวัดเก่าแก่สร้างประมาณสมัยกรุงศรีอยุธยา วัดนี้เป็นวัดสำคัญทางประวัติศาสตร์ เนื่องจากสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ได้เคยพาไพร่พลมาพักทัพที่นี่ สมัยกำลังกอบกู้เอกราชของชาติไทยเรา จึงได้สร้างอนุสาวรีย์พระเจ้าตากไว้ที่วัดนี้ slotxo ภายในพระอุโบสถประดิษฐานพระศรีอริยเมตตรัย บริเวณข้างพระอุโบสถมีลานพระพุทธรูปปาง สมาธิ 28 องค์ เป็นแนวรูปสี่เหลี่ยม นอกจากนี้ยังประดิษฐานพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เพื่อประชาชนทั่วไปได้เคารพบูชาด้วย ซึ่งถือว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของผู้คนแถวนี้ค่ะ xoslot “บ้านขุนอำไพพานิชย์” บ้านขุนอำไพพานิชย์ ตั้งอยู่ในย่านเมืองเก่าเทศบาลเมืองศรีสะเกษ บ้านที่พักอาศัยเก่าของขุนอำไพพาณิชย์ คหบดีชาวศรีสะเกษ เครดิตฟรี อาคารขุนอำไพพาณิชย์เป็นอาคารก่ออิฐถือปูน 2 ชั้น สีครีม ลักษณะเด่นของอาคารขุนอำไพพาณิชย์ คือมีลายปูนปั้นและไม้ฉลุทั้งทางด้านหน้าและหลัง สล็อต xo ได้รับการบูรณะและอนุรักษ์ไว้โดยทายาทขุนอำไพพาณิชย์ร่วมกับกรมศิลปากร จึงได้รับรางวัลสถาปัตยกรรมดีเด่น ด้านการอนุรักษ์สถาปัตยกรรมในเขตเมือง ที่มีคุณค่าควรแก่การอนุรักษ์ จากสมาคมสถาปนิกสยาม

หอคอยศรีลำดวนเฉลิมพระเกียรติและวัดมหาพุทธาราม

หอคอยศรีลำดวนเฉลิมพระเกียรติและวัดมหาพุทธาราม

“หอคอยศรีลำดวนเฉลิมพระเกียรติ” หอคอยศรีลำดวนเฉลิมพระเกียรติ เป็นหอคอยชมวิวเมืองศรีสะเกษ ตั้งอยู่บนเกาะกลางน้ำกลางห้วยน้ำคำ มีจำนวนชั้น 16 ชั้น ความสูงรวม 84 เมตร slotxo ชั้นล่างเป็นนิทรรศการจัดแสดงประวัติ สถานที่สำคัญ บุคคลสำคัญของจังหวัดศรีสะเกษ ด้านบนสุดของหอคอยเป็นห้องโถงสามารถชมทิวทัศน์ได้โดยรอบ ซึ่งสามารถมองเห็นพื้นที่ของจังหวัดศรีสะเกษได้อย่างสวยงามรอบทุกทิศทาง xoslot รวมทั้งสามารถเห็นพื้นที่เกาะกลางน้ำ ห้วยน้ำคำและสวนเฉลิมพระเกียรติฯในมุมสูงได้ ที่กระจกแต่ละด้านของยอดหอคอยจะติดชื่ออำเภอ รวมทั้งสถานที่สำคัญที่ตั้งอยู่ในทิศที่มองออกไปด้วย เครดิตฟรี “วัดมหาพุทธาราม” วัดมหาพุทธาราม(วัดพระโต)พระอารามหลวง เป็นวัดสำคัญที่เก่าแก่ของจังหวัดศรีสะเกษ โดยเมื่อปี พ.ศ.2322 พระยาวิเศษภักดี(เจ้าเมืองศรีสะเกษคนที่ 2) ได้ย้ายเมืองจากเดิมที่บ้านโนนสามขาสระกำแพงมายังเมืองศรีสะเกษ สล็อต xo ซึ่งในขณะนั้นมีผู้พบหลวงพ่อโตถูกทิ้งร้างอยู่ใจกลางป่าแดงจึงได้มีการจัดสร้างวัดขึ้นโดยใช้ชื่อว่าวัดพระโตหรือวัดป่าแดง ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อมาเป็นวัดมหาพุทธาราม หลวงพ่อโตเป็นพระพุทธรูปองค์ใหญ่ปางมารวิชัย เป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองศรีสะเกษและเป็นที่เคารพสักการะของชาวศรีสะเกษและผู้มาเยือน ถ้าใครผ่านมาแถวนี้แวะสักการะกันนะคะ