Food Health Travel Soul .

Tag: แอร์บิชเคก

แอร์บิชเคก

แอร์บิชเคก

แอร์บิชเคก (Эйр Бишкек) เป็นสายการบินของคีร์กีซสถาน มีฐานที่ บิชเคก สายการบินมีท่าอากาศยานหลักคือที่ ท่าอากาศยานนานาชาติมารนัสสายการบินก่อตั่งในชื่อ Eastok Avia(E4/EAA) ในปี 2006 ต่อมาเป็นชื่อเป็น Kyrgyz Airwaysก่อนที่ในปี 2011 จะใช้ชื่อคือ แอร์บิชเคกแอร์บิชเคกเป็นหนึ่งในสายการบินที่ถูกแบนในสหภาพยุโรปในวันที่ 12 ตุลาคม 2006อุรุมชี( ᠥᠷᠥᠮᠴᠢ Өрөмч “ทุ่งหญ้าที่สวยงาม”; อุยกูร์: ئۈرۈمچى) หรือตามสำเนียงจีนกลางว่า อูหลู่มู่ฉี (乌鲁木齐; 烏魯木齊; พิน Wūlǔmùqí) เป็นเมืองเอกของเขตปกครองตนเองซินเจียงอุยกูร์ ประเทศจีนตั้งอยู่ทางด้านทิศตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน เป็นศูนย์กลางเส้นทางสำคัญของทางสายไหมในยุคราชวงศ์ถัง ได้พัฒนาความเป็นศูนย์กลางทางด้านผู้นำทางวัฒนธรรมและทางการค้ายุคราชวงศ์ชิง ในคริสต์ศตวรรษที่ 19 เครดิตฟรี ในปี ค.ศ. 2015 มีประชากรราว 3.5 ล้านคน […]